Dit houdt ons bezig!

Actueel

Leer Zelf Online haalt regelmatig het nieuws met nieuwe producten, prangende vragen en observaties.

Het is een hele drukte in de zaal. Stichting Leerzelfonline en ProDemos geven cliënten van Ipse de Bruggen op 8 februari uitleg over de rol van de gemeenteraad en tips hoe ze hun stem kunnen bepalen. Tijdens de workshop leren de cliënten via de nieuwe leermodule hoewerktstemmen.nl hoe je voorbereid op 21 maart naar het stemhokje gaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. De cliënten zijn best een beetje gespannen.

Lees meer

Het hele stemproces is onvoldoende toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Nooit eerder is een gebruikerstest gedaan met kwetsbare mensen die het hele proces van ontvangst van de stempas tot het deponeren van het stembiljet in de stembus onder de loep nam. In een minutieus nagebouwd stemlokaal in het Utrechtse stadskantoor kwamen de problemen èn de oplossingen direct aan het licht.

Lees meer

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseerde Stichting Leer Zelf Online in de Winkel van Sinkel het Grote Geldfeest als feestelijke lancering van de website www.snapjegeld.nl. Deze website is speciaal ontwikkeld voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. Op deze gratis website staan uitgebreide informatie en antwoorden op vragen over geldzaken. Het Gote Geldfeest was druk bezocht door mensen met een verstandelijke beperking die door Pascal de pratende bankpas wegwijs werden gemaakt. Ook waren er leuke geldspelletjes en de Snapjegeldwinkel waar al het gewonnen geld direct weer kon worden uitgegeven!

Lees meer

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft ook weinig kennis van de basisverzekering. Moeilijke begrippen zoals eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag legt de bekende webhulp Steffie stap voor stap en met leuke voorbeelden uit. De website is volledig geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Lees meer

Met hun project ABCDate is Ipse de Bruggen uit Zoetermeer de gelukkige winnaar geworden van de Anne-Marie van der Lindenprijs 2017. Trots en blij ontvingen de medewerkers en bewoners van Ipse de Bruggen uit handen van Anne-Marie zelf een mooi beeldje, een cheque ter waarde van 15.000,- euro en een prachtige bos bloemen.

Lees meer

Downcontact is dé website waar jongeren en volwassenen met het syndroom van Down elkaar kunnen ontmoeten. Om gezellig te kletsen, elkaar beter te leren kennen of om een keer af te spreken. Downcontact.nl is gebaseerd op de succesvolle contactbemiddelingsmethode van ABCDate. Leer Zelf Online ontwikkelde deze unieke methode in 2015 om eenzaamheid te bestrijden bij mensen met een verstandelijke beperking die bij een zorginstelling waren ondergebracht.

Lees meer

Tot onze grote vreugde is het project ABCDate van Ipse de Bruggen één van de drie genomineerden voor de Anne-Marie van der Lindenprijs. Zorgkantoor DSW reikt deze prijs sinds december 2015 jaarlijks uit voor  (startende) projecten en initiatieven die leiden tot goede zorg en die de cliënten direct ten goede moet komen. In aanmerking komen projecten in de regio's Nieuwe Waterweg Noord en/of Delft, Westland en Oostland. Ipse de Bruggen heeft het project ABCDate aangemeld voor de prijs.

Lees meer

Leer Zelf Online biedt samen met MEE NL speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren een leerprogramma over schuldpreventie aan; Smart Met Geld. Onderdeel van dit leerprogramma is de e-learning die gratis en voor iedereen in Nederland toegankelijk is. 

Lees meer

Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten doneert 50.000 euro aan het project ABCDate van Stichting Leer Zelf Online. ABCDate is een succesvolle methode voor contactbemiddeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Met deze donatie zorgen zij ervoor dat ABCDate het komende jaar haar werkzaamheden verder kan uitbreiden als landelijk dekkend netwerk. Hierdoor wordt de kans op geluk, liefde en vriendschap voor deze kwetsbare groep verder vergroot.

Lees meer

Het hele stemproces is onvoldoende toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Nooit eerder is een gebruikerstest gedaan met kwetsbare mensen die het hele proces van ontvangst van de stempas tot het deponeren van het stembiljet in de stembus onder de loep nam. In een minutieus nagebouwd stemlokaal in het Utrechtse stadskantoor kwamen de problemen direct aan het licht. 

Lees meer

Onze DigiD-hulp is nu beschikbaar voor alle partijen die gebruik maken van DigiD. Veel mensen hebben immers moeite met de soms complexe aanvraag- en inlogprocessen van DigiD, de toegangspoort tot veel rijksoverheidsinformatie, pensioenfondsen, gemeentes en zorgverzekeraars. Leer Zelf Online heeft een eenvoudige uitleg- en oefenomgeving ontwikkeld die op iedere website kan worden geplaatst.  

Lees meer

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking graag willen stemmen, maar dat zij de verkiezingsprogramma’s te lang en te moeilijk vinden, het stembiljet niet snappen en de informatievoorziening te ingewikkeld is. Het liefst willen zij zo zelfstandig mogelijk hun stem uitbrengen. Dat is op dit moment voor veel kwetsbare mensen helaas niet meer mogelijk. Leer Zelf Online gaat daarom een uitleg- en oefenmodule maken die kwetsbare mensen weer terug naar het stemlokaal moet brengen. 

Lees meer

Leer Zelf Online ontwikkelt een slimme methode om de kans op geluk, liefde en vriendschap voor mensen met een verstandelijke beperking enorm te vergroten. Help ons helpen! Binnenkort start een aantal zorgorganisaties in Zuid-Holland met een proef om te kijken of de ABCDate binnen hun organisatie en beleid past. Om een landelijk dekkend netwerk op te bouwen zodat de leden veel te kiezen hebben, zijn we op zoek naar zorgbestuurders met een visie op eenzaamheidsbestrijding. Doen jullie ook mee?

Lees meer

Op zoek naar een dynamische stageplek? Dan is de Leer Zelf Online iets voor jou! In het najaar van 2017 heeft de afdeling Fondsenwerving en Sponsoring plek voor een ambitieuze stagiair(e). 

Leer Zelf Online ontwikkelt eenvoudige e-learningplatforms, trainingen en evenementen waarmee kwetsbare mensen weer grip kunnen krijgen op hun leven. Dat kost geld, tijd en veel geduld. Help ons helpen! 

Lees meer

ABCDate heeft onlangs een succesvolle speeddate middag georganiseerd bij ontmoetingsplek Da Costa in Amsterdam. Voor 31 mensen met een verstandelijke beperking zijn er veel nieuwe en waardevolle contacten ontstaan. De juiste samenwerking en ondersteuning zorgde voor de nodige succeservaringen in de liefde.

Lees meer

Er is veel eenzaamheid binnen de groep jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Alle experts zijn het erover eens. Laten we vandaag nog de handen ineen slaan, kennis en ervaring delen en op korte termijn kijken hoe we een begin van een oplossing kunnen realiseren.

Lees meer

Voor miljoenen Nederlanders is de samenleving veel te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. Leer Zelf Online maakt een voorbeeld e-learning bij het advies.

Lees meer

De meeste mensen hebben behoefte aan een liefdesrelatie. Zo ook jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In vergelijking met leeftijdsgenoten zonder beperking komen zij meer barrières tegen bij het vormen van een liefdesrelatie. Zij hebben vaak een klein sociaal netwerk en ervaren moeilijkheden met het aangaan van sociale contacten. Het gevolg hiervan is dat zij meer eenzaamheid voelen en vaker negatieve ervaringen opdoen. Als professionals en onderzoekers kunnen we hier iets aan doen!

Lees meer

ABCDate heeft de afgelopen drie maanden gesprekken gevoerd met alle grote zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook zij zien de noodzaak van een nieuwe vorm van contactbemiddeling voor hun cliënten. Geen betutteling en afhankelijkheid, maar zelfredzaamheid en een grotere kans op vriendschap, geluk en liefde.

Lees meer

Stichting Leer Zelf Online, Nibud en de academie voor Zelfstandigheid slaan het komende jaar de handen ineen voor een gratis toegankelijke eenvoudige digitale leeromgeving rondom geldzaken voor mensen met een beperking. Met behulp van een subsidie van het ING Nederland-fonds krijgt de doelgroep toegang tot een digitaal kasboek en honderden opdrachten over omgaan met geld.

Lees meer

Mensen met een verstandelijke beperking zijn de afgelopen vier jaar minder gaan participeren in onze samenleving. Dat heeft onder meer te maken met een afname in het percentage mensen met een verstandelijke beperking dat maandelijks activiteiten in de vrije tijd onderneemt. 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Dat kost tijd en een zekere mate van oefenen, maar bijna iedereen kan het leren, zo is onze ervaring.

Lees meer

Op woensdag 8 maart kwamen op uitnodiging van Leer Zelf Online en de gemeente Utrecht diverse overheidsinstanties en bedrijven in Utrecht bij elkaar om te praten over overheidsdigitalisering en de ingrijpende gevolgen voor de burger. Voorafgaand aan het gesprek werd de bekroonde film I, Daniel Blake vertoond. Doel was om te kijken welke oplossingen op korte en op lange termijn de burger van dienst kunnen zijn. Het werd een indrukwekkende en bij vlagen zelfs emotionele bijeenkomst met na afloop een levendige discussie.

Lees meer

Leer Zelf Online organiseert op 8 maart een private viewing van de aangrijpende film I, Daniel Blake in 't Hoogt in Utrecht. Na afloop is er een paneldiscussie met ambtenaren, beleidsmakers en professionials op het gebied van overheidsdigitalisering. Centrale vraag is: Wat is in Nederland de menselijke maat op het gebied van bureaucratie en overheidsdigitalisering?

Lees meer

De Gemeente Utrecht biedt nu een digitale oefenomgeving aan voor mensen die moeite hebben met websites van de overheid. De virtuele assistent “Steffie’ legt digitale en administratieve stappen uit. Leer Zelf Online ontwikkelde samen met diverse focusgroepen deze nieuwe publieke e-learning.

Lees meer

Na een succesvolle lokale pilot in de grote steden is ABCDate in 2017 nu ook landelijk beschikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking. Via een eenvoudig en volledig aangepast platform kunnen zij nu zelfstandig contact leggen met elkaar. Geen betutteling en afhankelijkheid, maar zelfredzaamheid en een grotere kans op vriendschap, geluk en liefde.

Lees meer

We volgen deze maand Saskia, een laaggeletterde bijstandsmoeder met twee autistische kinderen, die naast haar parttime baan als huishoudelijke hulp aanvullende bijstand broodnodig heeft om rond te komen. Noodgedwongen leefde ze drie maanden ver onder de armoedegrens omdat het haar niet lukte om vanuit acht verschillende digitale bronnen voldoende informatie aan te leveren aan de gemeente Westland.

Lees meer

Ontwikkelaar Jacques de Wit en ervaringsdeskundige Ellen Jongerius spraken onlangs bij de Nationale Ombudsman het personeel toe over de overheidsdigitalisering die veel mensen in de problemen brengt op dit moment. Je hebt voor alle communicatie met de overheid tegenwoordig namelijk een computer en een goede verstandhouding met een website nodig. 

Lees meer

De Rijksoverheid doet in de praktijk te weinig om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen te hulp te schieten. Door het bovendien oprichten van steeds meer digitale overheidsdrempels is de kloof nu bijna onoverbrugbaar geworden. In een onlangs verschenen rapport concludeert de Algemene Rekenkamer dat er een "kloof tussen het probleem en de aanpak" van laaggeletterdheid is.

Lees meer