Nationale ombudsman

Steffie helpt de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die problemen heeft met de overheid. Maar veel kwetsbare mensen die hulp kunnen gebruiken, weten dit niet of kunnen slecht contact leggen met hem. De Nationale ombudsman riep daarom de hulp in van Steffie, een handig webhulpje voor mensen die minder goed de weg in de digitale wereld kunnen vinden. Steffie legt in begrijpelijke taal uit wie de Nationale ombudsman is en waarvoor je bij de ombudsman terecht kunt. Ook legt ze uit hoe je eenvoudig contact met de overheid kunt maken.

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen De Nationale ombudsman wil goed zien en horen waar mensen tegen aan lopen, hoe zij in de knel komen met de overheid en hen op weg helpen. "In die zin is het een logische combinatie dat onze Steffie samen optrekt met de Nationale ombudsman", aldus Jacques de Wit, projectleider van Watdoetdeombudsman.nl.

"We helpen dezelfde groepen mensen. Het maakt ons niet uit of je laaggeletterd, verstandelijk beperkt, vluchteling, digitaal minder vaardig of praktisch opgeleid bent. In Nederland wonen inmiddels bijna drie miljoen mensen die niet meer mee kunnen komen met onze veel te ingewikkelde samenleving." Jacques lacht. "In sommige gevallen hoor ik inmiddels ook bij die groep."

Jacques gooit daarom het liefst alle labels overboord. "Het zijn gewoon mensen die een zetje kunnen gebruiken (pdf, 150kb). De menselijke maat is door jarenlange ongebreidelde digitalisering met name bij de overheid ver te zoeken. Leer Zelf Online zet met digitale leermiddelen over DigiD, Mijn Overheid, stemmen, de toeslagen, de voedselbank en de toegankelijke gemeente daar vol op in. We zijn daarom heel blij dat de Nationale ombudsman zich hier druk over maakt. We zien sinds een half jaar echt dingen veranderen en ook de bewustwording rond dit probleem bij de ministeries gaat met sprongen vooruit."

Reinier van Zutphen: "Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om de weg in de digitale wereld te vinden, daar heb ik al vele rapporten over geschreven. Ook de ombudsman zelf houdt hier rekening mee. We doen er alles aan om ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en van mensen met een verstandelijke beperking toegankelijk te zijn. Steffie gaat ons daar nu bij helpen!".

Meer projecten van Leer Zelf Online