Is uw website voldoende toegankelijk?

Quickscan

Is uw website of app geschikt voor de kwetsbare doelgroepen in de maatschappij? Biedt het begrijpelijke en toegankelijke informatie voor alle mensen? Wilt u gebruiksvriendelijk zijn voor íedereen? Doe nu onze gratis quickscan en ontdek wat de sterke en zwakke kanten zijn.

Uw gegevens

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
URL website *
Telefoonnummer
captcha code