Help ons helpen!

Verantwoording

Stichting Leer Zelf Online wil de wereld weer een stuk eenvoudiger maken voor mensen die een zetje kunnen gebruiken. In Nederland zijn heel veel mensen die op een of andere manier niet meer mee kunnen komen. We werken met iedereen samen die daar ook oog voor heeft.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Leer Zelf Online

RSIN / fiscaal nummer: 855893928

Kvk Utrecht 64900673

Algemene leveringsvoorwaarden

ANBI-status: in aanvraag

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0348-743272

E-mailadres: info@leerzelfonline.nl

Website: https://www.leerzelfonline.nl

Postadres: Oostdam 2

3441 EM Woerden

Bezoekadres: Oostdam 2

3441 EM Woerden

IBAN: NL76 RABO 0173 9453 92

Doelstelling

Missie:

Leer Zelf Online wil met begrijpelijke en toegankelijke informatie en speciale lesprogramma's zo veel mogelijk mensen weer zelfredzaam maken.

Doelstelling:

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om alle ontwikkelingen in de wereld te volgen, laat staan te gebruiken. Bij de Stichting Leer Zelf Online staan deze kwetsbare mensen in de maatschappij centraal. Verschillende doelgroepen als senioren, mensen met een (verstandelijke) beperking, laaggeletterden, migranten en kinderen krijgen speciale websites of apps aangeboden om klassikaal of zelfstandig te oefenen en hiervan te leren. De Stichting Leer Zelf Online creëert dus onderwijs, begeleiding en technologie op maat, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product. Het eindproduct is door iedereen te gebruiken en maakt het leven eenvoudiger. Zo bestrijden we technologie met technologie.

We leven immers in een wereld die steeds verder digitaliseert. Voor onze doelgroepen is dit heel lastig bij te houden. Tevens val je nu eerder op met beperking. Doordat er minder eenvoudig werk is, hogere eisen in het onderwijs worden gesteld en door de toegenomen digitalisering. Er zijn nu circa 1.6 miljoen mensen met beperkte sociale en digitale zelfredzaamheid. Stichting Leer Zelf Online wil deze mensen online verder helpen en kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en collectes zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. De Stichting Leer Zelf Online ontvangt geen overheidsbijdrage.

Beleidsplan

U kunt ons beleidsplan hier downloaden als pdf-bestand.

Verslaglegging

Nog niet beschikbaar wegens recente oprichting. U kunt ons jaarverslag straks hier downloaden.

Bestuur

De heer T.J. van Loon (Voorzitter)

Mevrouw P.R. Wind-Visser (Secretaris)

De heer G.A.P.M. Kannekes (Penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:

De bestuursleden mogen de door hun gemaakte reiskosten declareren. Maar het huidige bestuur maakt daar minimaal gebruik van.

Beloningsbeleid medewerkers:

Het ondersteunend personeel wordt om niet beschikbaar gesteld door Netrex Internet Solutions, E-learning voor kwetsbare doelgroepen.

Samenwerking

Leer Zelf Online (LZO) is lid van belangenvereniging Social Enterprise NL en een van de founding partners van het Sociaal Ondernemend Platform voor Inclusie en Educatie (SOPIE). LZO is innovatiepartner van zorgorganisatie Ipse de Bruggen. Download hier onze flyer (PDF)