Inclusie voor musea

Hoe werkt een museum?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een bezoek aan het museum vaak te ingewikkeld. Uit ons focusgroeponderzoek blijkt dat ze wel heel graag naar een museum willen, maar om uiteenlopende redenen niet kunnen. We willen dat veranderen!


Onbekendheid, te veel prikkels en routes, vervoersproblemen en grote hoeveelheden tekst zijn drempels die we graag willen verlagen. We kunnen de kans dat zij een museum gaan bezoeken, groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste begeleiding en verdieping achteraf. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis.

Leer Zelf Online en Oefenen.nl bereiken online meer dan drie miljoen kwetsbare mensen. Met een nieuw inclusief platform Hoewerkteenmuseum.nl (werktitel) en landelijke teams met mystery guests introduceren we een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding voor een hele grote groep mensen die wel een zetje kan gebruiken.

Museumbezoek is goed voor de gezondheid

Bezoek het museum en je hoeft minder naar de dokter. Dat was de verrassende conclusie van een onderzoek waarbij de gegevens van 50.000 gezonde Noren werden geanalyseerd. Mensen die musea of tentoonstellingen bezochten waren zo’n twaalf procent gezonder, waren elf procent minder angstig en leden achttien procent minder aan zwaarmoedigheid en depressie. Dit was na correctie voor verschillen in opleiding en inkomen. Hoe meer museum, hoe groter ook het effect. (Mark Mieras, Museum op recept).

Mensen met een verstandelijke beperking hebben binnen en buiten de zorginstellingen veel te lijden gehad van de coronamaatregelen. Angst, isolatie en eenzaamheid hebben diepe sporen getrokken in hun leven. De blije gezichten en de mooie emoties van de ervaringsdeskundigen die meedoen aan ons project, kunnen inderdaad niet anders dan een positief effect op hun gezondheid hebben.

Voor ons project rond inclusief museumbezoek voor mensen met een verstandelijke beperking hebben ervaringsdeskundigen Mireille en Benjamin het Kunstmuseum Den Haag bezocht. Ze werden helemaal blij van dit prachtige en gastvrije museum!
Voor ons project rond inclusief museumbezoek voor mensen met een verstandelijke beperking hebben ervaringsdeskundigen Mireille en Benjamin het Kunstmuseum in Den Haag bezocht. Ze werden helemaal blij van dit prachtige en gastvrije museum!

Kansen voor prikkelarm aanbod en lokaal publiek

Door zich meer op een lokaal publiek te richten en op op maat gesneden tentoonstellingen - ook voor kwetsbare mensen - kan elk museum nu wel een intensievere verstandhouding met het publiek krijgen. En op termijn wellicht ook een gezonde financiering. Een betere band met de inwoners van de stad zal zich weerspiegelen in ruimhartiger bezoek, grotere betrokkenheid van sponsoren en, niet onbelangrijk, van de politiek.

Het wegvallen van de grote publiekstrekkende en kostbare tentoonstellingen biedt op die manier een unieke kans om met ons plan tegen een kleine investering een compleet nieuwe groep zeer loyale klanten binnen te halen, nu de eendagsvliegen als toeristen langdurig niet meer zullen komen. We kunnen de kans dat zij een museum gaan bezoeken, groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste begeleiding en verdieping achteraf. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis.

Steffie geniet van kunst; hoe werkt een museum?

Een inclusief dagje uit

Een dagje uit naar een museum is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een museumbezoek kan voor mensen met een verstandelijke beperking vaak ingewikkeld, overprikkelend en vermoeiend zijn. Als ze al gaan, want in hun perceptie is een museum saaie en moeilijke kost. Vooroordelen te over. Te moeilijk, een onvoorspelbaar proces en dus het beste te vermijden. Mensen uit de doelgroep die wel naar een museum zijn geweest, kijken er echter heel anders tegenaan, zo blijkt uit ons onderzoek. Daarom willen we als Leer Zelf Online een unieke oplossing ontwikkelen om musea leuker en toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Want eenmaal binnen is er veel voor ze te genieten en is het een leuk dagje uit!

Hoe dan?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een bezoek aan het museum relatief makkelijk te organiseren als aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Vertel ze op een rustige en eenvoudige manier wat ze kunnen zien en hoe ze er moeten komen. Uit ons focusgroeponderzoek en een online enquête blijkt dat ze wel naar een museum willen, maar om uiteenlopende redenen niet kunnen en dat er veel misverstanden over museumbezoek bestaan.

Onbekendheid, de toegangsprijs, te veel prikkels en routes, te veel nadruk op educatie en dus kans op mogelijke faalervaringen, vervoersproblemen en grote hoeveelheden tekst staan een leuke en leerzame museumervaring in de weg. Met een eenvoudige uitleg over het museum, hoe er te komen en wat je er kunt zien, maken we direct een grote stap. Een focusgroep bezoekt het museum en zo wordt de uitleg voor en door mensen met een verstandelijke beperking samengesteld. Ook willen we op de maandagen een pilot met aangepaste rondleidingen starten. Mystery guests met een verstandelijke beperking bezoeken diverse musea in Nederland en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over hoe musea aantrekkelijker kunnen worden voor mensen die een zetje kunnen gebruiken.

Zo kunnen we de kans dat zij een museum gaan bezoeken, veel groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste toegangsprijs, begeleiding en mogelijkheden tot verdieping achteraf. We willen hun perceptie van een museumbezoek als moeilijk en saai veranderen. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis en wordt museumbezoek inclusiever gemaakt.

Meedoen met dit project?

  • Werk je met mensen met een verstandelijke beperking en wil je ervaringsdeskundigen / mystery guests aanmelden? Neem dan contact op met Stichting Prokkel, info@prokkel.nl of 0624677785.
  • Werk je bij een museum dat toegankelijker wil worden voor deze groep? Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272.

Partners

Het project heeft steunverklaringen ontvangen van meer dan 45 grote en kleine musea in Nederland en een financiele bijdrage is toegekend door het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Op Helpmee.steffie.nl vraagt Steffie aan mensen met een verstandelijke beperking om ervaringen met museumbezoek.

Andere projecten van Leer Zelf Online