Inclusie voor musea

Hoe werkt een museum?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een bezoek aan het museum vaak te ingewikkeld. Uit ons focusgroeponderzoek blijkt dat ze wel heel graag naar een museum willen, maar om uiteenlopende redenen niet kunnen. We willen dat veranderen!


Onbekendheid, te veel prikkels en routes, vervoersproblemen en grote hoeveelheden tekst zijn drempels die we graag willen verlagen. We kunnen de kans dat zij een museum gaan bezoeken, groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste begeleiding en verdieping achteraf. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis.

Leer Zelf Online en Oefenen.nl bereiken online meer dan anderhalf miljoen kwetsbare mensen. Met een nieuw inclusief platform Hoewerkteenmuseum.nl (werktitel) introduceren we een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding voor een hele grote groep mensen die wel een zetje kan gebruiken.

Kansen voor prikkelarm aanbod en lokaal publiek

Door zich meer op een lokaal publiek te richten en op op maat gesneden tentoonstellingen - ook voor kwetsbare mensen - kan elk museum nu wel een intensievere verstandhouding met het publiek krijgen. En op termijn wellicht ook een gezonde financiering. Een betere band met de inwoners van de stad zal zich weerspiegelen in ruimhartiger bezoek, grotere betrokkenheid van sponsoren en, niet onbelangrijk, van de politiek. Het wegvallen van de grote publiekstrekkende en kostbare tentoonstellingen biedt op die manier een unieke kans om met ons plan tegen een kleine investering een compleet nieuwe groep zeer loyale klanten binnen te halen, nu de eendagsvliegen als toeristen langdurig niet meer zullen komen. We kunnen de kans dat zij een museum gaan bezoeken, groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste begeleiding en verdieping achteraf. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis.

Steffie geniet van kunst; hoe werkt een museum?

Een inclusief dagje uit

Een dagje uit naar een museum is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een museumbezoek kan voor mensen met een verstandelijke beperking vaak ingewikkeld, overprikkelend en vermoeiend zijn. Als ze al gaan, want in hun perceptie is een museum saaie en moeilijke kost. Vooroordelen te over. Te moeilijk, een onvoorspelbaar proces en dus het beste te vermijden. Mensen uit de doelgroep die wel naar een museum zijn geweest, kijken er echter heel anders tegenaan, zo blijkt uit ons onderzoek. Daarom willen we als Leer Zelf Online een unieke oplossing ontwikkelen om musea leuker en toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Want eenmaal binnen is er veel voor ze te genieten en is het een leuk dagje uit!

Hoe dan?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een bezoek aan het museum relatief makkelijk te organiseren als aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Vertel ze op een rustige en eenvoudige manier wat ze kunnen zien en hoe ze er moeten komen. Uit ons focusgroeponderzoek en een online enquête blijkt dat ze wel naar een museum willen, maar om uiteenlopende redenen niet kunnen en dat er veel misverstanden over museumbezoek bestaan.

Onbekendheid, de toegangsprijs, te veel prikkels en routes, te veel nadruk op educatie en dus kans op mogelijke faalervaringen, vervoersproblemen en grote hoeveelheden tekst staan een leuke en leerzame museumervaring in de weg. Met een eenvoudige uitleg over het museum, hoe er te komen en wat je er kunt zien, maken we direct een grote stap. Een focusgroep bezoekt het museum en zo wordt de uitleg voor en door mensen met een verstandelijke beperking samengesteld. Ook willen we op de maandagen een pilot met aangepaste rondleidingen starten. Mystery guests met een verstandelijke beperking bezoeken diverse musea in Nederland en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over hoe musea aantrekkelijker kunnen worden voor mensen die een zetje kunnen gebruiken.

Zo kunnen we de kans dat zij een museum gaan bezoeken, veel groter maken. Door een betere voorbereiding op het bezoek, angstreductie, aangepaste toegangsprijs, begeleiding en mogelijkheden tot verdieping achteraf. We willen hun perceptie van een museumbezoek als moeilijk en saai veranderen. Zo kan ook deze groep kwetsbare mensen meer genieten van kunst en geschiedenis en wordt museumbezoek inclusiever gemaakt.

Meedoen met dit project?

Werk je met mensen met een verstandelijke beperking of bij een museum dat toegankelijker wil worden voor deze groep? Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272.

Op Helpmee.steffie.nl vraagt Steffie aan mensen met een verstandelijke beperking om ervaringen met museumbezoek.

Andere projecten van Leer Zelf Online