Mensen die een zetje kunnen gebruiken

Voor wie

We zijn er voor iedereen die een zetje kan gebruiken. We zijn er ook voor alle mensen en organisaties die kwetsbare groepen in de maatschappij willen helpen met begrijpelijke informatie en leermiddelen.

De leer- en communicatiemiddelen van Leerzelfonline.nl (LZO) en Oefenen.nl zijn er voor iedereen die begrijpelijke informatie wil bieden aan mensen die een zetje kunnen gebruiken:

Dat zijn mensen bij wie actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is en of bij wie risico op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting bestaat.

Voor deze groep maken we gebruiksvriendelijke websites, apps, online èn offline leermethodes om de wereld weer wat eenvoudiger te maken. In totaal maken 3.5 miljoen mensen jaarlijks gebruik van een of meerdere van onze leermiddelen in verschillende talen. Wie zijn dat precies?


Mensen die een zetje kunnen gebruiken

Download hier de complete quickscan Mensen die een zetje kunnen gebruiken (PDF, 1 mb).

 


Minister-president Mark Rutte bespreekt in de Tweede Kamer de inzet van Steffie.nl als voorbeeld van effectieve doelgroepencommunicatie.

 

We zijn bijzonder trots op opdrachtgevers als ondermeer Abrona, Amerpoort, ASVZ, Allemeien, Aveleijn, Amarant, Cello, Dichterbij, Driestroom, Unik, Humanitas DmH, Ipse de Bruggen, Middin, Pameijer, Siza, Ons Tweede Thuis, Prisma, 's Heerenloo, 't Boszicht, Zozijn, Rabobank Foundation, ING Nederland fonds, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nationale Ombudsman, de Politie, de Brandweer, Zorgverzekeraars Nederland, Ministerie van Binnende gemeente Utrecht, de gemeente Nieuwegein, de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam, de gemeente Amsterdam, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het Trimbos-instituut, NS, Ieder(in), de SVB, de VGN, de LFB, SBCM, Vilans, MEE NL, de Nederlandsche Bank en TLS. Door al hun kennis, middelen en energie te bundelen, bereiken we samen het maximale voor een eenvoudiger samenleving!

Enkele opdrachtgevers van Leer Zelf Online