De wereld eenvoudiger maken

Over ons

Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen.

Bestuur en team

Het bestuur van Stichting Leer Zelf Online bestaat uit Theo van Loon, Petra Visser en Edgar Kannekes. Het vaste team van ontwikkelaars, trainers en begeleiders wordt gevormd door Jacques de Wit, Marleen Griffioen, Jacob van Foreest, Bryan van Delft, Vincent van Haaren, Paul Mourus, Wouter van der Ven, Ilse Renders, Amy de Waal en Geesje Tomassen. We hebben allemaal hetzelfde doel:

Toegankelijke informatie voor iedereen

Leer Zelf Online bij de Nationale Ombudsman
Jacques de Wit van Leer Zelf Online spreekt bij de Nationale Ombudsman over de toegankelijkheid van overheidsdiensten.
Leer Zelf Online is van mening dat niemand afhankelijk zou moeten zijn van zijn of haar omgeving als diegene informatie wilt over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft het recht om zonder bemoeienis van anderen op zoek te gaan naar relevante informatie over elk gewenst onderwerp en ook de gelegenheid krijgen om op zijn eigen manier informatie tot zich te nemen. Die informatie moet dan wel toegankelijk en begrijpelijk zijn, aangepast op zijn behoeftes.

Leer Zelf Online zet zich daarom in voor de ontwikkeling van vrij toegankelijke online programma's die volledig geschikt zijn gemaakt voor doelgroepen met beperkte digitale vaardigheden en/of een laag taalniveau. Bijvoorbeeld senioren, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking.

Digitale toegankelijkheid is een recht

We hebben bij Leer Zelf Online een activistische affiniteit met digitale toegankelijkheid en de daarmee verbonden doelgroepen (laaggeletterden, slechtzienden, slechthorenden, motorisch- en cognitief beperkten). We zien het als onze taak taak om deze toegankelijkheid beter op de kaart te zetten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. We geven daarom advies, presentaties, trainingen aan collega’s en voeren samen met hen het gesprek met externe stakeholders op het gebied van digitale toegankelijkheid. Met als resultaat een betere toegankelijkheid voor alle kwetsbare burgers. Download hier onze flyer (PDF).

We beschikken over actuele kennis van en praktische ervaring met kwaliteitskaders zoals WCAG2, WAI-ARIA, Webrichtlijnen2 en EN301549. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid en weten deze te vertalen naar concrete stappen. Tegelijkertijd beseffen we dat toegankelijkheidsverbetering van websites, apps, content en data niet alleen een uitdaging is met technische aspecten, maar evengoed met beleidsmatige, procesmatige en sociale componenten. En dat toegankelijkheid elke Nederlander raakt, niet alleen mensen met beperkingen.

Methodiek

Deze online programma's zijn eenvoudig te bedienen door een intuïtief ontwerp, met duidelijke knoppen en door gebruik te maken van contrasten die de programma's ook voor mensen met een visuele beperking geschikt maken. De content van de e-learning kenmerkt zich door eenvoudige tekst, korte zinnen en veel gebruikte woorden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visualisatie van de content en alle teksten worden wanneer gewenst hardop voorgelezen. Al onze producten worden ontwikkeld met focusgroepen, gebruikstesten, panelstudies en een sterke betrokkenheid van de eindgebruiker in de breedste zin van het woord. Informatieoverdracht wordt namelijk voor iedereen gemakkelijker als meerdere kanalen worden gebruikt: luisteren, kijken en oefenen.

Stichting Leer Zelf Online maakt in haar online programma's gebruik van verschillende methodieken en kan zich per onderwerp ook richten op verschillende doelstellingen. Sommige onderwerpen lenen zich alleen voor voorlichting, terwijl andere onderwerpen zich ook lenen voor activering (bijvoorbeeld een gezonde leefstijl). Daarnaast ontwikkelt de stichting ook verschillende tools waarmee de persoon voorzien kan worden van persoonlijke feedback.

Focusgroep Leer Zelf Online
Focusgroepen bij Leer Zelf Online. Goed luisteren naar wat het probleem is, is de helft van de oplossing.

Organisatie

Stichting Leer Zelf Online bestaat sinds 1 januari 2016 en is een initiatief van Netrex Internet Solutions. Netrex is de organisatie die Steffie en haar methodieken heeft bedacht en ontwikkeld. En ook al ruim 15 jaar Steffie.nl verder laat groeien door de ontwikkeling van nieuwe programma's. Netrex werkt bij het ontwikkelen van online voorlichtingsmateriaal altijd samen met de doelgroep en andere belanghebbenden, zodat het eindresultaat optimaal bij hen aansluit. Elke geschreven tekst, elke ontwikkelde tekening en elke bedachte functionaliteit wordt altijd eerst voorgelegd aan diverse focusgroepen.

De stichting heeft een zelfstandig bestuur waarvan voorzitter Theo van Loon, de voormalig directeur van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, deel uitmaakt.

  • Theo van Loon, voorzitter
  • Petra Visser, secretaris
  • Edgar Kannekens, penningmeester

Ook is er een Raad van Advies actief die elk nieuw idee, projectplan en aanvraag beoordeeld vanuit zijn expertise (bijvoorbeeld de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking, de UnieKBO voor senioren, Ieder(in), MEE NL, Stichting ABC voor laaggeletterden, etc.).

Marleen Griffioen is projectleider voor Stichting Leer Zelf Online. Zij houdt zich bezig met e-learning voor kwetsbare doelgroepen. Zij heeft veel ervaring met eenvoudig communiceren en met het ontwikkelen van didactische programma's voor kwetsbare mensen. Marleen onderzoekt samen met de samenwerkingspartners welke nieuwe programma's ontwikkeld zouden moeten worden voor genoemde doelgroepen.

Neem voor meer informatie vooral direct contact met ons op!