De wereld eenvoudiger maken

Over ons

Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare mensen zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doen we door iedereen de mogelijkheid te geven online te leren en waar nodig offline te ondersteunen.

Team

Het vaste team van ontwikkelaars, trainers en begeleiders wordt gevormd door Jacques de Wit, Dick van der Kaaden, Jacob van Foreest, Thijs Verweij, Vincent van Haaren, Sofie Goeting, Chantal van der Poel, Mirte de Wit, Manon Langerak, Maartje Böke, Renee Postma, Evrim Akyigit, Kokob Tekle, Hiba Khatib, Willem Kalverda, Wouter van der Ven, Jaimy Sanrodji, Leonardo Pérez, Evelien van Workum, Mariska van Bemmel, Geesje Tomassen, Karlijn Tuin, Robin Zwetsloot en tientallen vrijwilligers, mystery guests en ervaringsdeskundigen.

We hebben allemaal hetzelfde doel: toegankelijke en begrijpelijke informatie voor iedereen!

Het team van Leer Zelf Online


Toegankelijke informatie voor iedereen

Leer Zelf Online bij de Nationale Ombudsman
Jacques de Wit van Leer Zelf Online spreekt bij de Nationale Ombudsman over de toegankelijkheid van overheidsdiensten.
Leer Zelf Online is van mening dat niemand afhankelijk zou moeten zijn van zijn of haar omgeving als diegene informatie wil over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft het recht om zonder bemoeienis van anderen op zoek te gaan naar relevante informatie over elk gewenst onderwerp en ook de gelegenheid krijgen om op zijn eigen manier informatie tot zich te nemen. Die informatie moet dan wel toegankelijk en begrijpelijk zijn, aangepast op zijn behoeftes. In onze hoog technologische en liberale samenleving zijn er nog steeds te weinig geschikte hulpmiddelen en beschermde werk en leefplekken voor kwetsbare mensen.

Leer Zelf Online zet zich daarom in voor de ontwikkeling van vrij toegankelijke online programma's die volledig geschikt zijn gemaakt voor doelgroepen met beperkte digitale vaardigheden en/of een laag taalniveau. Bijvoorbeeld senioren, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Waar nodig ondersteunt Leer Zelf Online deze mensen ook offline met print, workshops, voorlichting, spreekbeurten en trainingen.

Leer Zelf Online is een grassroots organisatie en heeft ook verschillende politieke processen in de basis helpen vormgeven. Ervaringsdeskundigen en mystery guests met een verstandelijke beperking hebben in plaats van beleidsmakers initiatieven ontwikkelt en hiermee zelfs beleidsbeslissingen bespoedigd. Zie bijvoorbeeld het project Toegangsociaaldomein.nl. Ook een zeker activisme vanuit gemeenschappen wordt hierbij niet geschuwd. Leer Zelf Online ontwikkelt het liefste projecten en initiatieven die niet gestuurd worden vanuit een scherpomlijnde opdracht. Dit vanuit het principe om met de mensen om wie het gaat aan de basis van verandering te staan.Digitale toegankelijkheid is een recht

We hebben bij Leer Zelf Online een activistische affiniteit met toegankelijkheid en alle daarmee verbonden doelgroepen. We zien het als onze taak taak om deze toegankelijkheid beter op de kaart te zetten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. We geven daarom advies, presentaties, trainingen aan collega’s en voeren samen met hen het gesprek met externe stakeholders op het gebied van digitale toegankelijkheid. Met als resultaat een betere toegankelijkheid voor alle kwetsbare burgers. Download hier onze flyer (PDF).

We beschikken over actuele kennis van en praktische ervaring met kwaliteitskaders zoals WCAG2, WAI-ARIA, Webrichtlijnen2 en EN301549. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid en weten deze te vertalen naar concrete stappen. Tegelijkertijd beseffen we dat toegankelijkheidsverbetering van websites, apps, content en data niet alleen een uitdaging is met technische aspecten, maar evengoed met beleidsmatige, procesmatige en sociale componenten. En dat toegankelijkheid elke Nederlander raakt, niet alleen mensen met beperkingen.

Methodiek

Onze online programma's zijn eenvoudig te bedienen door een intuïtief ontwerp, met duidelijke knoppen en door gebruik te maken van contrasten die de programma's ook voor mensen met een visuele beperking geschikt maken. De content van de e-learning kenmerkt zich door eenvoudige tekst, korte zinnen en veel gebruikte woorden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visualisatie van de content en alle teksten worden wanneer gewenst hardop voorgelezen. Al onze producten worden ontwikkeld met focusgroepen, gebruikstesten, panelstudies en een sterke betrokkenheid van de eindgebruiker in de breedste zin van het woord. Informatieoverdracht wordt namelijk voor iedereen gemakkelijker als meerdere kanalen worden gebruikt: luisteren, kijken en oefenen.

Leer Zelf Online maakt in haar online programma's gebruik van verschillende methodieken en kan zich per onderwerp ook richten op verschillende doelstellingen. Sommige onderwerpen lenen zich alleen voor voorlichting, terwijl andere onderwerpen zich ook lenen voor activering (bijvoorbeeld een gezonde leefstijl). Daarnaast ontwikkelt de stichting ook verschillende tools waarmee de persoon voorzien kan worden van persoonlijke feedback.


Focusgroep Leer Zelf Online
Focusgroepen bij Leer Zelf Online. Goed luisteren naar wat het probleem is, is de helft van de oplossing.

Organisatie

Leer Zelf Online bestaat sinds 1 januari 2016 en is een initiatief van Netrex Internet Solutions. Netrex is de sociale onderneming die Steffie en haar methodieken heeft bedacht en ontwikkeld. En ook al ruim 18 jaar Steffie.nl verder laat groeien door de ontwikkeling van nieuwe programma's. Netrex werkt bij het ontwikkelen van online voorlichtingsmateriaal altijd samen met ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden, zodat het eindresultaat optimaal bij hen aansluit. Elke geschreven tekst, elke ontwikkelde tekening en elke bedachte functionaliteit wordt altijd eerst voorgelegd aan diverse focusgroepen.

De stichting Leer Zelf Online heeft een zelfstandig bestuur bestaande uit:

  • Ben Vaske, voorzitter
  • Jacques de Wit, directeur
  • Christine van Oevelen, secretaris
  • Ted Hooreman, penningmeester

Maartje Böke is projectleider en aanspreekpunt voor Leer Zelf Online. Zij houdt zich bezig met e-learning voor kwetsbare doelgroepen. Zij heeft veel ervaring met eenvoudig communiceren en met het ontwikkelen van didactische programma's voor kwetsbare mensen. Maartje onderzoekt samen met de samenwerkingspartners welke nieuwe programma's ontwikkeld zouden moeten worden voor genoemde doelgroepen.

Neem voor meer informatie vooral direct contact met ons op!

Graag tot binnenkort!