Voorbeelden van onze oplossingen

Cases

Hier vind je een aantal voorbeelden van onze projecten. Zo wordt voor veel mensen de wereld weer een stukje eenvoudiger.

Fit met Steffie

Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is gezonde voeding en regelmatig bewegen belangrijk. Mensen met een gezond gewicht lopen immers minder risico om ziek te worden.

Er is echter bij veel zorgorganisaties een gebrek aan continue aandacht voor een gezonde leefstijl in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Wij organiseren daarom toegankelijke beweegevenementen waarop men eenvoudig en op maat kan bewegen en bovendien veilig nieuwe mensen kan ontmoeten. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Bekijk deze case

Fit met Steffie

Mini Tutorials

De wereld is veel te ingewikkeld gemaakt door bedrijven en de overheid die je steeds meer zelf via moeilijke websites laten doen. De Mini Tutorials zijn micro-learnings die geschikt zijn voor mensen met weinig of geen digitale vaardigheden!

De moeilijke website kan vaak zelf niet aangepast meer worden omdat het te duur is of omdat het te veel tijd kost. Steffie legt daarom op een makkelijke website uit wat er gebeurt en wat je allemaal moet doen om bijvoorbeeld een formulier goed in te vullen. Zo kan je beter afspraken maken met de gemeente, je geldzaken regelen of iets online leren.

Mini Tutorials zijn een extra online hulpje dat speciaal gemaakt is voor mensen die moeite hebben met ingewikkelde websites of processen.

Bekijk deze case

ABCDate bestrijdt eenzaamheid

Via de ABCDate en ABCMaatje kunnen mensen met een verstandelijke beperking elkaar ontmoeten om bijvoorbeeld een hobby te delen, vrienden te maken of een relatie te zoeken. Deelnemers kunnen kosteloos op ABCDate mits de zorginstelling een overeenkomst heeft met Leer Zelf Online. Mensen die geen zorg krijgen, kunnen gratis gebruik maken van ABCMaatje.

ABCDate is eenvoudig te gebruiken, zodat de deelnemers zelf een profiel kunnen aanmaken en kunnen aangeven waar ze naar op zoek zijn. Ook kunnen zij via de website chatten met andere deelnemers. Daarnaast worden onderwerpen als ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Omgaan met elkaar’ en ‘Vriendschap en relaties’ uitgelegd. ABCDate organiseert verder diverse online en offline speeddate-, thema-, feest- en ontmoetingsavonden. Er is ook een Youtube-kanaal met veel informatieve video's.

Bekijk de website

De mediawaarde van Steffie

De mediawaarde is een aanduiding van de impact van een bericht in de offline en online media. Hierbij wordt gekeken naar de advertentiewaarde van een bericht. De mediawaarde geeft dus een indicatie van de opgeleverde PR. De berekening is gebaseerd op de kosten die je zou maken als je al die media-aandacht zou inkopen.

Het lanceren van een maatschappelijk relevante Steffie-uitleg geeft vaak een grote mediawaarde voor de organisatie die dit initiatief ondersteunt of mogelijk maakt. Zeker als het een probleem oplost voor een grote groep kwetsbare mensen. Gezien de grote vraag naar - en het geringe aanbod van - begrijpelijke informatie voor mensen die een zetje kunnen gebruiken over tal van onderwerpen, schatten we de mediawaarde van de projecten meestal hoog in.

Het long tail effect van Steffie

Steffie producten worden duurzaam ontworpen en staan ook vaak zeer lang online. Soms vele jaren. Op jaarbasis ontvangt Steffie circa 3 miljoen unieke bezoekers. Het zogenaamde long tail effect is hierdoor ook zeer hoog en de kosten per contactmoment zeer laag. De long tail is de benaming voor een verschijnsel dat vooral door de opkomst van het internet in opkomst is geraakt. Marketing is vaak gericht op populaire informatie en media met een groot publiek. Bij de long tail is de optelsom van minder populaire informatie en begrippen echter in de meerderheid.

Dankzij e-learnings over maatschappelijk relevante, maar ingewikkelde onderwerpen heeft Steffie een unieke marktpositie. Ze zit soms dermate ver achterin de long tail dat ze in het traditionele leer- en communicatie-aanbod zelden in het assortiment van het formele leren opgenomen zou worden. Dankzij de omvang van het internet en de potentiële doelgroep van 1.3 miljoen mensen met een verstandelijke beperking, is ook de optelsom van haar leermiddelen met een kleinere vraag een interessante markt geworden. Voor haarzelf, maar ook voor haar donateurs en opdrachtgevers. Het enorme en zeer effectieve maatschappelijke netwerk van Leer Zelf Online zorgt er vervolgens ook voor dat nieuwe Steffie-modules tot in de kwetsbare haarvaten van de samenleving doordringen.

Bekijk de persmap van Steffie

Hoe werkt stemmen?!

Mensen met een verstandelijke beperking hebben hulp nodig bij het stemmen! Honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking, senioren en laaggeletterden gaan niet stemmen of stemmen ongeldig. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, ons eigen onderzoek en klachten vanuit diverse netwerkpartners.

Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld, maar de hele procedure snapt men niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag. Hoewerktstemmen.nl met het unieke Kieskompas met Steffie brengt veel mensen toch naar de stembus door de voorspelbaarheid van het stemproces voor ze te vergroten.

Bekijk deze case

Hoe werkt de voedselbank?

Duizenden mensen die wel in aanmerking komen voor de noodhulp van de voedselbanken maken daar nu, om uiteenlopende redenen, nog geen gebruik van. Met risico’s als stress en gezondheidsschade als mogelijk gevolg. Leer Zelf Online en Voedselbanken Nederland ontwikkelden samen een laagdrempelige voorlichting, met webhulp Steffie.

Om uiteenlopende redenen maken veel mensen die wel in aanmerking komen voor voedselhulp, daar nog geen gebruik van. Dit vergroot de kans op stress, gezondheidsschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. Uit dit onderzoek kwam een duidelijke behoefte aan laagdrempelige informatie in verschillende talen. De Voedselbank Nederland wil daarom met webhulp Steffie inzetten op online communicatie met deze kwetsbare groepen.

Bekijk de website

Uitleg over toeslagen

Steffie geeft mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget eenvoudig uitleg. Ze gebruikt daarbij eenvoudige taal, gesproken tekst en heldere animaties.

In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen. Bij de laagste inkomens - gezinnen die een gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van bijna tienduizend euro per jaar - vraagt 90 procent één of meer toeslagen aan voor een gemiddelde waarde van ruim tweeduizend euro.

Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toeslag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op tegen het omslachtige digitale proces van de aanvraag. De website Uitlegtoeslagen.nl legt eenvoudig alles over toeslagen uit.

Bekijk de website

Snap je geld

Soms is het lastig om goed uit te komen met geld. Hoe zorg je dat je genoeg geld hebt om je mobiele telefoon te betalen, en hoe spaar je voor die mooie jas? En hoe zorg je dat je geen schulden krijgt? Ook als ouder kun je soms wel tips gebruiken om je dochter of zoon hierbij te helpen.

Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking goed omgaan met geld? Ze zijn vaak erg gevoelig voor verleidingen. Met als gevolg een grotere kans op financiële problemen en schulden. Het project Snap je geld maakt deze kwetsbare groep financieel weerbaar.

Bekijk de website

Corona in makkelijke taal

Op Corona.steffie.nl geeft Steffie eenvoudige informatie over het coronavirus, vaccineren, quarantaine, testen en de diverse coronamaatregelen van de overheid. Ze doet dit in tien talen door middel van gesproken woord, tekst, animaties en illustraties. De uitleg voorziet in een grote behoefte aan eenvoudige en onafhankelijke informatie.

De website wordt in nauw overleg met de overheid, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties onderhouden. Leer Zelf Online adviseert de overheid gevraagd en ongevraagd over communicatie richting bijzondere doelgroepen. Iedereen heeft namelijk recht op begrijpelijke communicatie en informatie in eigen taal en tempo. Zeker in tijden van crisis.

Bekijk de website

DigiD

Uit onderzoek van de gemeente Utrecht bleek dat 30% van de burgers moeite heeft met contact leggen met de overheid. DigiD speelt hierbij een belangrijke rol. DigiD is namelijk de sleutel tot dienstverlening van bijvoorbeeld Mijn Overheid, de Belastingdienst, het UWV, de SVB, gemeentes en zorgverzekeraars. Aan de hand van diverse focus- en klankbordgroepen hebben we bepaald waar precies de knelpunten zaten in het gebruik van DigiD door verschillende kwetsbare doelgroepen.

Direct bleek dat deze kwetsbare mensen sterk afhankelijk zijn van DigiD, nog veel meer dan zelfredzame hoogopgeleide mensen. Ook komen digitale mantelzorgers veel in aanraking met DigiD. Kortom, er viel een hoop te leggen door Steffie. Het resultaat van versie 1.0 mag er zijn. Inmiddels is een Engelse, Franse en Arabische versie ook online en is een variant in het Tigrinya in voorbereiding.

Bekijk deze case

Schuldpreventie

Deze Steffie-uitlegmodule is gepresenteerd tijdens een landelijke bijeenkomst over schuldpreventie. Nadat Steffie had uitgelegd dat de overheid veel schulden veroorzaakt en verergert kreeg de staatssecretaris het advies 'Eenvoud loont' aangeboden door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Deze nieuwe uitlegmodule gaat over het voorkomen van schulden. Dat heet ook wel schuldpreventie. De website is samen met de RVS gemaakt. Steffie legt uit hoe het kan gebeuren dat mensen schulden krijgen en wat de overheid en andere organisaties er aan kunnen doen om dit te voorkomen.

Ambtenaren en andere geinteresseerden die willen weten hoe ze eenvoudig over schuldpreventie kunnen praten en schrijven, kunnen hier een kijkje nemen.

Bekijk deze case

Eenvoudig bankieren

Voor sommige doelgroepen kan internetbankieren ingewikkeld zijn. Om daar hulp bij de bieden, legt Steffie stap voor stap uit hoe het werkt. Door meelezen en voorlezen wordt informatie op een begrijpelijke manier stap voor stap overgebracht.

Uit regelmatige verzoeken van Vluchtelingenwerk, senioren en lokale Rabobank-kantoren bleek dat er grote behoefte was aan een eenvoudige uitleg van het bankieren met een app. Leer Zelf Online is constant met de banken en de Betaalvereninging in gesprek om een dergelijke uitleg voor alle banken mogelijk te maken.

Bekijk deze case