Voorbeelden van onze oplossingen

Cases

Hier vind je een aantal voorbeelden van spraakmakende Leer Zelf Online projecten. Veel mensen hebben baat bij deze bijzondere websites die de wereld weer een stukje eenvoudiger voor ze maakt.

ABCDate bestrijdt eenzaamheid

Via de ABCDate-methode kunnen volwassenen met een verstandelijke beperking elkaar ontmoeten om bijvoorbeeld een hobby te delen, vrienden te maken of een relatie te zoeken. Deelnemers kunnen kosteloos op ABCDate mits de zorginstelling een licentie-overeenkomst heeft met Leer Zelf Online. Voorwaarde is ook dat zij aangemeld worden door een persoonlijk begeleider. Dat draagt bij aan de veiligheid van ABCDate doordat de identiteit van de deelnemers gecheckt is. Bovendien kan een begeleider helpen bij het gebruik van ABCDate en bij het organiseren van ontmoetingen. Zowel de deelnemer als de begeleider krijgen diverse trainingen van ABCDate.

ABCDate is eenvoudig te gebruiken, zodat de deelnemers zelf een profiel kunnen aanmaken en kunnen aangeven waar ze naar op zoek zijn. Ook kunnen zij via de website chatten met andere deelnemers. Daarnaast worden onderwerpen als ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Omgaan met elkaar’ en ‘Vriendschap en relaties’ uitgelegd. ABCDate organiseert verder diverse online en offline speeddate-, thema-, feest- en ontmoetingsavonden.

Bekijk de website

Begrijpelijke informatie over corona

Op Corona.steffie.nl geeft Steffie eenvoudige informatie over het coronavirus, vaccineren, quarantaine, testen en de diverse coronamaatregelen van de overheid. Ze doet dit in tien talen door middel van gesproken woord, tekst, animaties en illustraties. De uitleg voorziet in een grote behoefte aan eenvoudige en onafhankelijke informatie. De website wordt in nauw overleg met de overheid, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties gemaakt. Leer Zelf Online adviseert de overheid gevraagd en ongevraagd over communicatie richting bijzondere doelgroepen. Iedereen heeft namelijk recht op begrijpelijke communicatie en informatie in eigen taal en tempo. Zeker in tijden van crisis.

Bekijk de website

Hoe werkt de voedselbank?

Duizenden mensen die wel in aanmerking komen voor de noodhulp van de voedselbanken maken daar nu, om uiteenlopende redenen, nog geen gebruik van. Met risico’s als stress en gezondheidsschade als mogelijk gevolg. Leer Zelf Online en Voedselbanken Nederland ontwikkelden samen een laagdrempelige voorlichting, met webhulp Steffie.

Om uiteenlopende redenen maken veel mensen die wel in aanmerking komen voor voedselhulp, daar nog geen gebruik van. Dit vergroot de kans op stress, gezondheidsschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. Uit dit onderzoek kwam een duidelijke behoefte aan laagdrempelige informatie in verschillende talen. De Voedselbank Nederland wil daarom met webhulp Steffie inzetten op online communicatie met deze kwetsbare groepen.

Bekijk de website

Uitleg over toeslagen

Steffie geeft mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget eenvoudig uitleg. Ze gebruikt daarbij eenvoudige taal, gesproken tekst en heldere animaties. Meer dan een miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven maken gebruik van Steffie. In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen. Bij de laagste inkomens - gezinnen die een gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van bijna tienduizend euro per jaar - vraagt 90 procent één of meer toeslagen aan voor een gemiddelde waarde van ruim tweeduizend euro. Met name de huurtoeslag komt in deze groep veel voor. In 2018 is er voor ruim 3.5 miljard euro aan huurtoeslag uitgekeerd.

Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toeslag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op tegen het omslachtige digitale proces van de aanvraag. De nieuwe website Uitlegtoeslagen.nl legt eenvoudig alles over toeslagen uit. De website is in samenwerking met de Belastingdienst en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht gemaakt.

Bekijk de website

Hoe werkt stemmen?!

Mensen met een verstandelijke beperking hebben hulp nodig bij het stemmen! Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een dag waarop, volgens Jacques de Wit van stichting Leer Zelf Online, honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking, senioren en laaggeletterden niet gaan stemmen of ongeldig stemmen. “Dat blijkt uit recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, ons eigen onderzoek en klachten vanuit diverse netwerkpartners”, aldus Jacques. “Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen ze niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag”. Hoewerktstemmen.nl gaat meer kwetsbare mensen naar de stembus brengen door de voorspelbaarheid van het stemproces voor hun te vergroten.

Bekijk de website

De mediawaarde van Steffie

De mediawaarde is een aanduiding van de impact van een bericht in de offline en online media. Hierbij wordt gekeken naar de advertentiewaarde van een bericht. De mediawaarde geeft dus een indicatie van de opgeleverde PR. De berekening is gebaseerd op de kosten die je zou maken als je al die media-aandacht zou inkopen.

Het lanceren van een maatschappelijk relevante Steffie-uitleg geeft vaak een grote mediawaarde voor de organisatie die dit initiatief ondersteunt of mogelijk maakt. Zeker als het een probleem oplost voor een grote groep kwetsbare mensen. Gezien de grote vraag naar - en het geringe aanbod van - begrijpelijke informatie voor mensen die een zetje kunnen gebruiken over tal van onderwerpen, schatten we de mediawaarde van de projecten meestal hoog in.

Het long tail effect van Steffie

Steffie-uitleg websites worden bovendien duurzaam ontworpen en staan ook vaak zeer lang online. Soms vele jaren. Op jaarbasis ontvangt Steffie circa 1.5 miljoen unieke bezoekers. Het zogenaamde long tail effect is hierdoor ook zeer hoog en de kosten per contactmoment zeer laag. De long tail is de benaming voor een verschijnsel dat vooral door de opkomst van het internet in opkomst is geraakt. Marketing is vaak gericht op populaire informatie en media met een groot publiek. Bij de long tail is de optelsom van minder populaire informatie en begrippen echter in de meerderheid.

Dankzij e-learnings over maatschappelijk relevante, maar ingewikkelde onderwerpen heeft Steffie een unieke marktpositie. Ze zit soms dermate ver achterin de long tail dat ze in het traditionele leer- en communicatie-aanbod zelden in het assortiment van het formele leren opgenomen zou worden. Dankzij de omvang van het internet en de potentiële doelgroep van 1.3 miljoen mensen met een verstandelijke beperking, is ook de optelsom van haar leermiddelen met een kleinere vraag een interessante markt geworden. Voor haarzelf, maar ook voor haar donateurs en opdrachtgevers. Het enorme en zeer effectieve maatschappelijke netwerk van Leer Zelf Online zorgt er vervolgens ook voor dat nieuwe Steffie-modules tot in de kwetsbare haarvaten van de samenleving doordringen.

Bekijk de persmap van Steffie

Snap je geld

Soms is het lastig om goed uit te komen met geld. Hoe zorg je dat je genoeg geld hebt om je mobiele telefoon te betalen, en hoe spaar je voor die mooie jas? En hoe zorg je dat je geen schulden krijgt? Ook als ouder kun je soms wel tips gebruiken om je dochter of zoon hierbij te helpen. 

Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking goed omgaan met geld? Ze zijn vaak erg gevoelig voor verleidingen. Met als gevolg een grotere kans op financiële problemen en schulden. Het project Snap je geld maakt deze kwetsbare groep financieel weerbaar.

Bekijk de website

DigiD

Uit onderzoek van de gemeente Utrecht bleek dat 30% van de burgers moeite heeft met contact leggen met de overheid. DigiD speelt hierbij een belangrijke rol. DigiD is namelijk de sleutel tot dienstverlening van bijvoorbeeld Mijn Overheid, de Belastingdienst, het UWV, de SVB, gemeentes en zorgverzekeraars. Aan de hand van diverse focus- en klankbordgroepen hebben we bepaald waar precies de knelpunten zaten in het gebruik van DigiD door verschillende kwetsbare doelgroepen.

Direct bleek dat deze kwetsbare mensen sterk afhankelijk zijn van DigiD, nog veel meer dan zelfredzame hoogopgeleide mensen. Ook komen digitale mantelzorgers veel in aanraking met DigiD. Kortom, er viel een hoop te leggen door Steffie. Het resultaat van versie 1.0 mag er zijn. Inmiddels is een Engelse, Franse en Arabische versie ook online en is een variant in het Tigrinya in voorbereiding.

Bekijk deze case

Steffie On Site

De wereld is veel te ingewikkeld gemaakt door bedrijven en de overheid die je steeds meer zelf via moeilijke websites laten doen. Steffie On Site (SOS) is een slimme oplossing om deze websites snel geschikt te maken voor mensen met weinig of geen digitale vaardigheden!

De moeilijke website kan vaak zelf niet aangepast meer worden omdat het te duur is of omdat het te veel tijd kost. Steffie legt daarom op de ingewikkelde website uit wat er gebeurt en wat je allemaal moet doen om bijvoorbeeld een formulier goed in te vullen. Zo kan je beter afspraken maken met de gemeente, je geldzaken regelen of iets online bestellen.

Omdat Steffie op de website zelf verschijnt, noemt ze dat Steffie On Site. Een extra online hulpje dat speciaal gemaakt is voor mensen die moeite hebben met ingewikkelde websites.

Bekijk deze case

Schuldpreventie

Onlangs is een nieuwe Steffie-uitlegmodule gepresenteerd tijdens een landelijke bijeenkomst over schuldpreventie. Nadat Steffie had uitgelegd dat de overheid veel schulden veroorzaakt en verergert kreeg de staatssecretaris het advies 'Eenvoud loont' aangeboden door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Deze nieuwe uitlegmodule gaat over het voorkomen van schulden. Dat heet ook wel schuldpreventie. De website is samen met de RVS gemaakt. Steffie legt uit hoe het kan gebeuren dat mensen schulden krijgen en wat de overheid en andere organisaties er aan kunnen doen om dit te voorkomen.

Ambtenaren en andere geinteresseerden die willen weten hoe ze eenvoudig over schuldpreventie kunnen praten en schrijven, kunnen hier een kijkje nemen.

Bekijk deze case

OV-chipkaart

De wereld die steeds verder digitaliseert is niet voor iedereen eenvoudig. Uit focusgroepen met de doelgroep is naar voren gekomen dat reizen met de OV-chipkaart ingewikkeld is voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en voor ouderen.

Het hele proces van het gebruik van de OV-chipkaart wordt door Steffie op een eenvoudige en innovatieve manier uitgelegd. De website is interactief. Met een interactieve website zal een grotere groep personen uit de doelgroep bereikt worden.

Er wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning door illustraties en visualisaties van handelingen. De site is uitgebreid getest door de doelgroep met een verstandelijke beperking. Ook in de research die leidt tot het functionele en technische ontwerp is deze doelgroep goed ondervraagd door middel van focusgroepen. Hieruit is een website gekomen met uitleg en oefeningen over onder andere wat de OV-chipkaart is, waar je het kan kopen en hoe je het kan opladen. 

Bekijk de website

Eenvoudig bankieren

Voor sommige doelgroepen kan internetbankieren ingewikkeld zijn. Om daar hulp bij de bieden, legt Steffie stap voor stap uit hoe het werkt. Door meelezen en voorlezen wordt informatie op een begrijpelijke manier overgebracht. 

Uit regelmatige verzoeken van senioren, seniorencursussen en lokale Rabobankkantoren bleek dat er grote behoefte was aan een eenvoudige uitleg van het nieuwe internetbankieren. Tevens bleek uit onderzoek, uitgevoerd door Netrex via Steffie.nl, dat een groot deel van de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en overige laaggeletterden de voorkeur geeft aan mobiel bankieren. De doelgroepen gaven aan dat zij een dringende behoefte hadden aan hulp. 

Daarom is er een speciale Steffie-website ontwikkeld voor de consument die mobiel en internetbankieren van de Rabobank uitlegt. 

De website is interactief. Met een interactieve website zal een grotere groep personen uit de doelgroep bereikt worden. De website is gemakkelijk toegankelijk voor de doelgroep. De site wordt uitgebreid getest door de verschillende doelgroepen. Ook in de research die leidt tot het functionele en technische ontwerp wordt de doelgroep goed ondervraagd door middel van focusgroepen.

Sinds de lancering van de zogenaamde financiële webmodules van Steffie in 2007 is hier meer dan 1.7 miljoen keer gebruik van gemaakt door de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en overige laaggeletterden.

 

Bekijk deze case