Voorbeelden van onze oplossingen

Cases

Hier vind je een aantal voorbeelden van spraakmakende Leer Zelf Online projecten. Veel mensen hebben baat bij deze bijzondere websites die de wereld weer een stukje eenvoudiger voor ze maakt.

Hoe werkt de voedselbank?

Duizenden mensen die wel in aanmerking komen voor de noodhulp van de voedselbanken maken daar nu, om uiteenlopende redenen, nog geen gebruik van. Met risico’s als stress en gezondheidsschade als mogelijk gevolg. Leer Zelf Online en Voedselbanken Nederland ontwikkelden samen een laagdrempelige voorlichting, met webhulp Steffie.

Om uiteenlopende redenen maken veel mensen die wel in aanmerking komen voor voedselhulp, daar nog geen gebruik van. Dit vergroot de kans op stress, gezondheidsschade en een nog grotere armoedeval. Leer Zelf Online (LZO) onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. Uit dit onderzoek kwam een duidelijke behoefte aan laagdrempelige informatie in verschillende talen. De Voedselbank Nederland wil daarom met webhulp Steffie inzetten op online communicatie met deze kwetsbare groepen.

Bekijk de website

Uitleg van de toeslagen

Steffie geeft mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget eenvoudig uitleg. Ze gebruikt daarbij eenvoudige taal, gesproken tekst en heldere animaties. Meer dan een miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven maken gebruik van Steffie. In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen. Bij de laagste inkomens - gezinnen die een gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van bijna tienduizend euro per jaar - vraagt 90 procent één of meer toeslagen aan voor een gemiddelde waarde van ruim tweeduizend euro. Met name de huurtoeslag komt in deze groep veel voor. In 2018 is er voor ruim 3.5 miljard euro aan huurtoeslag uitgekeerd.

Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toeslag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op tegen het omslachtige digitale proces van de aanvraag. De nieuwe website Uitlegtoeslagen.nl legt eenvoudig alles over toeslagen uit. De website is in samenwerking met de Belastingdienst en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht gemaakt.

Bekijk de website

Hoe werkt stemmen?!

Mensen met een verstandelijke beperking hebben hulp nodig bij het stemmen! Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een dag waarop, volgens Jacques de Wit van stichting Leer Zelf Online, honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden niet gaan stemmen of ongeldig stemmen. “Dat blijkt uit recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, ons eigen onderzoek en klachten vanuit diverse netwerkpartners”, aldus Jacques. “Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen ze niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag”. Hoewerktstemmen.nl gaat meer kwetsbare mensen naar de stembus brengen door de voorspelbaarheid van het stemproces voor hun te vergroten.

Bekijk de website

Snap je geld

Soms is het lastig om goed uit te komen met geld. Hoe zorg je dat je genoeg geld hebt om je mobiele telefoon te betalen, en hoe spaar je voor die mooie jas? En hoe zorg je dat je geen schulden krijgt? Ook als ouder kun je soms wel tips gebruiken om je dochter of zoon hierbij te helpen. 

Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking goed omgaan met geld? Ze zijn vaak erg gevoelig voor verleidingen. Met als gevolg een grotere kans op financiële problemen en schulden. Het project Snap je geld maakt deze kwetsbare groep financieel weerbaar.

Bekijk de website

ABCDate

Via de ABCDate-methode kunnen volwassenen met een verstandelijke beperking elkaar ontmoeten om bijvoorbeeld een hobby te delen, vrienden te maken of een relatie te zoeken. Deelnemers kunnen kosteloos op ABCDate mits de zorginstelling een licentie-overeenkomst heeft met Leer Zelf Online. Voorwaarde is ook dat zij aangemeld worden door een persoonlijk begeleider. Dat draagt bij aan de veiligheid van ABCDate doordat de identiteit van de deelnemers gecheckt is. Bovendien kan een begeleider helpen bij het gebruik van ABCDate en bij het organiseren van ontmoetingen. Zowel de deelnemer als de begeleider krijgen diverse trainingen van ABCDate.

ABCDate is eenvoudig te gebruiken, zodat de deelnemers zelf een profiel kunnen aanmaken en kunnen aangeven waar ze naar op zoek zijn. Ook kunnen zij via de website chatten met andere deelnemers. Daarnaast worden onderwerpen als ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Omgaan met elkaar’ en ‘Vriendschap en relaties’ uitgelegd. ABCDate organiseert verder diverse speeddate-, thema-, feest- en ontmoetingsavonden.

Bekijk de website

DigiD

Uit onderzoek van de gemeente Utrecht bleek dat 30% van de burgers moeite heeft met contact leggen met de overheid. DigiD speelt hierbij een belangrijke rol. DigiD is namelijk de sleutel tot dienstverlening van bijvoorbeeld Mijn Overheid, de Belastingdienst, het UWV, de SVB, gemeentes en zorgverzekeraars. Aan de hand van diverse focus- en klankbordgroepen hebben we bepaald waar precies de knelpunten zaten in het gebruik van DigiD door verschillende kwetsbare doelgroepen.

Direct bleek dat deze kwetsbare mensen sterk afhankelijk zijn van DigiD, nog veel meer dan zelfredzame hoogopgeleide mensen. Ook komen digitale mantelzorgers veel in aanraking met DigiD. Kortom, er viel een hoop te leggen door Steffie. Het resultaat van versie 1.0 mag er zijn. Inmiddels is een Engelse, Franse en Arabische versie ook online en is een variant in het Tigrinya in voorbereiding.

Bekijk deze case

Kijk op gezond

Op Kijkopgezond.nl wordt op een leuke, speelse en educatieve manier, informatie verstrekt over gezondheid. Steeds meer mensen zijn te zwaar en hebben een ongezonde manier van leven. Ook mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoek toont aan dat een groot deel van deze doelgroep ongezond leeft en te weinig beweging heeft. Met alle gevolgen van dien. 

Een gezondere leefstijl wordt beïnvloed door kennis, attitudes en vaardigheden. Het grip krijgen op de eigen gezondheid is een recht voor iedereen. Dit geldt dus voor alle groepen in de samenleving. Een groep die niet genoeg middelen in handen had om grip te krijgen op haar eigen gezondheid en ook nog niet voldoende geïnformeerd was over gezond gedrag, was de groep ‘mensen met een verstandelijke beperking’.

Daarom is Kijkopgezond.nl ontwikkeld. Om mensen met een verstandelijke beperking te voorzien van informatie over gezond eten en bewegen. Zodat zij, gebaseerd op deze kennis, bewuste keuzes kunnen maken over een gezonde leefstijl. Op een leuke, speelse en educatieve manier wordt informatie verstrekt over gezondheid.

Met de ontwikkeling en implementatie van Kijk op gezond wordt bereikt dat mensen met een verstandelijke beperking:

  • weten dat voeding en beweging invloed hebben op hun gezondheid;
  • weten wat de belangrijkste factoren zijn voor gezonde voeding en bewegen;
  • begrijpen dat zij zelf keuzes kunnen maken als het om gezonde voeding/meer bewegen gaat;
  • wat die gezonde keuzes dan zijn;
  • oefenen met het maken van die keuzes;
  • met ouders, vrienden, familie en verzorgers praten over gezonde voeding en meer bewegen;
  • weten waar zij meer informatie kunnen vinden over gezonde voeding en meer bewegen.

Het gebruik van Kijk op gezond draagt bij aan een gezondere leefstijl op het gebied van voeding en bewegen. Daarmee wordt overgewicht beperkt en het risico op chronische aandoeningen als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten verkleind. Daarnaast neemt de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking toe en zijn zij meer in staat om regie te nemen en te houden over hun eigen gezondheid.

Bekijk deze case

Downcontact

Downcontact is dé website waar jongeren en volwassenen met Down elkaar kunnen ontmoeten. Om gezellig te kletsen, elkaar beter te leren kennen of om een keer af te spreken.

Deelnemers kunnen kosteloos op Downcontact. Voorwaarde is wel dat zij aangemeld worden door een persoonlijk begeleider (of, in sommige gevallen, een vrijwilliger). Dat draagt bij aan de veiligheid van Downcontact doordat de identiteit van de deelnemers gecheckt is. Bovendien kan een begeleider helpen bij het gebruik van Downcontact en bij het organiseren van ontmoetingen.

Downcontact is een product van Leer Zelf Online en is gebaseerd op de ABCDate-methodiek van contactbemiddeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Downcontact is mogelijk gemaakt door Downkids International, NSGK en Stichting Downsyndroom.

Bekijk de website

Steffie On Site

De wereld is veel te ingewikkeld gemaakt door bedrijven en de overheid die je steeds meer zelf via moeilijke websites laten doen. Steffie On Site (SOS) is een slimme oplossing om deze websites snel geschikt te maken voor mensen met weinig of geen digitale vaardigheden!

De moeilijke website kan vaak zelf niet aangepast meer worden omdat het te duur is of omdat het te veel tijd kost. Steffie legt daarom op de ingewikkelde website uit wat er gebeurt en wat je allemaal moet doen om bijvoorbeeld een formulier goed in te vullen. Zo kan je beter afspraken maken met de gemeente, je geldzaken regelen of iets online bestellen.

Omdat Steffie op de website zelf verschijnt, noemt ze dat Steffie On Site. Een extra online hulpje dat speciaal gemaakt is voor mensen die moeite hebben met ingewikkelde websites.

Bekijk deze case

Schuldpreventie

Onlangs is een nieuwe Steffie-uitlegmodule gepresenteerd tijdens een landelijke bijeenkomst over schuldpreventie. Nadat Steffie had uitgelegd dat de overheid veel schulden veroorzaakt en verergert kreeg de staatssecretaris het advies 'Eenvoud loont' aangeboden door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Deze nieuwe uitlegmodule gaat over het voorkomen van schulden. Dat heet ook wel schuldpreventie. De website is samen met de RVS gemaakt. Steffie legt uit hoe het kan gebeuren dat mensen schulden krijgen en wat de overheid en andere organisaties er aan kunnen doen om dit te voorkomen.

Ambtenaren en andere geinteresseerden die willen weten hoe ze eenvoudig over schuldpreventie kunnen praten en schrijven, kunnen hier een kijkje nemen.

Bekijk deze case

Bekijk het nuchter

Op deze website worden kwetsbare groepen in de samenleving op een laagdrempelige, beeldende manier geïnformeerd over alcohol- en cannabisgebruik. Bekijkhetnuchter.nl geeft eenvoudig en origineel - met weinig geschreven tekst en veel beelden en gesproken woord - uitleg over alcohol en het roken van hasj of wiet.

Jongeren en volwassenen in Nederland gebruiken regelmatig alcohol en drugs. Onder hen nemen licht verstandelijk gehandicapten (LVG) een speciale plaats in. Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een verhoogde kwetsbaarheid waardoor hun gebruik eerder tot problemen kan leiden.

Directe producten voor deze doelgroep waren er nog niet. Daarnaast krijgt onze samenleving in rap tempo steeds meer vorm via moderne media. De enkele websites die bestaan voor jongeren over dit onderwerp, bieden hun website en informatie niet zodanig aan (toegankelijkheid en begrijpbaarheid) dat ze voor genoemde groep aantrekkelijk zijn. Deze expertise heeft het team achter Steffie.nl.

Steffie is een aansprekende digitale dame die maatschappelijke onderwerpen op een eenvoudige en leuke manier uitlegt. Ook bij bekijk het nuchter speelt Steffie in op de verschillende leerprocessen door informatie auditief, visueel en tekstueel (taalniveau B1) aan te bieden op een niveau die bij deze doelgroep past.

 

Bekijk de website

OV-chipkaart

De wereld die steeds verder digitaliseert is niet voor iedereen eenvoudig. Uit focusgroepen met de doelgroep is naar voren gekomen dat reizen met de OV-chipkaart ingewikkeld is voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en voor ouderen.

Het hele proces van het gebruik van de OV-chipkaart wordt door Steffie op een eenvoudige en innovatieve manier uitgelegd. De website is interactief. Met een interactieve website zal een grotere groep personen uit de doelgroep bereikt worden.

Er wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning door illustraties en visualisaties van handelingen. De site is uitgebreid getest door de doelgroep met een verstandelijke beperking. Ook in de research die leidt tot het functionele en technische ontwerp is deze doelgroep goed ondervraagd door middel van focusgroepen. Hieruit is een website gekomen met uitleg en oefeningen over onder andere wat de OV-chipkaart is, waar je het kan kopen en hoe je het kan opladen. 

Bekijk de website

Eenvoudig bankieren

Voor sommige doelgroepen kan internetbankieren ingewikkeld zijn. Om daar hulp bij de bieden, legt Steffie stap voor stap uit hoe het werkt. Door meelezen en voorlezen wordt informatie op een begrijpelijke manier overgebracht. 

Uit regelmatige verzoeken van senioren, seniorencursussen en lokale Rabobankkantoren bleek dat er grote behoefte was aan een eenvoudige uitleg van het nieuwe internetbankieren. Tevens bleek uit onderzoek, uitgevoerd door Netrex via Steffie.nl, dat een groot deel van de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en overige laaggeletterden de voorkeur geeft aan mobiel bankieren. De doelgroepen gaven aan dat zij een dringende behoefte hadden aan hulp. 

Daarom is er een speciale Steffie-website ontwikkeld voor de consument die mobiel en internetbankieren van de Rabobank uitlegt. 

De website is interactief. Met een interactieve website zal een grotere groep personen uit de doelgroep bereikt worden. De website is gemakkelijk toegankelijk voor de doelgroep. De site wordt uitgebreid getest door de verschillende doelgroepen. Ook in de research die leidt tot het functionele en technische ontwerp wordt de doelgroep goed ondervraagd door middel van focusgroepen.

Sinds de lancering van de zogenaamde financiële webmodules van Steffie in 2007 is hier meer dan 1.7 miljoen keer gebruik van gemaakt door de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en overige laaggeletterden.

 

Bekijk deze case

SVB abc

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, heeft voor mensen met een verstandelijke beperking een eenvoudige website ontwikkeld. Het doel van deze website is om de doelgroep zelfredzamer te maken.

Deze website is gemakkelijk toegankelijk voor de doelgroep. Door het animatiefiguur Steffie wordt uitleg gegeven over belangrijke regelingen die de SVB uitvoert. Besproken onderwerpen zijn: de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Steffie werkt vanuit het didactische gegeven dat iedereen anders leert. Elk persoon verschilt van voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie. De een heeft visuele ondersteuning nodig door middel van illustraties en animaties, de ander heeft auditieve ondersteuning nodig en vindt het prettig dat Steffie alles vertelt en voorleest.

Bekijk deze case