Fit met Steffie

Gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking

Steffie helpt iedereen! Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is gezonde voeding en regelmatig bewegen belangrijk. Mensen met een gezond gewicht lopen immers minder risico om ziek te worden. Er is echter bij veel zorgorganisaties een gebrek aan continue aandacht voor een gezonde leefstijl in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt ook uit het proefschrift van Noortje Kuijken.

Ook lopen ze meer kans op (morbide) obesitas. Zowel familieleden als professionals staan voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan het zonder dwang voorkomen dat de cliënt steeds zwaarder wordt, het invullen van je zorgplicht en omgaan met een situatie die levensbedreigend kan worden. Op dit moment is er nog weinig bekend over de juiste werkwijze in deze situaties. Dat blijkt ondermeer uit deze verkenning (PDF) van het Centrum voor Consultatie en Expertise waarin Steffie als succesvolle interventie genoemd wordt.

Fit met Steffie!

Maar hoe kunnen mensen die niet altijd in staat zijn om gezonde keuzes te maken hierin ondersteund worden? Het programma Fit met Steffie is het nieuwe platform voor deze kwetsbare groep. Op dit online en offline platform kunnen ze niet alleen eenvoudig in beweging komen, maar ook nieuwe contacten opdoen en zo hun kans op liefde, vriendschap en geluk vergroten.

Uitgangspunten platform

 • Plezier en ontspanning.
 • Gezondheid en fitter worden.
 • Gezelligheid en contacten met anderen.
 • Zelfvertrouwen vergroten.
 • Energie kwijtraken.
 • Sporten positioneren als een zinvolle vrijetijdsbesteding waar je best tijd voor vrij kan maken.
 • Het vervoer van en naar de sportlocatie waar mogelijk faciliteren.
 • Slechte ervaring met acceptatie in de groep of vereniging wegnemen.
 • Te weinig (geschikte) begeleiding of veel wisselingen oplossen.
 • Veranderende sporttijden of groepssamenstelling voorkomen.
 • Gezondheidsklachten inpassen in het beweegprogramma.
 • Gebaseerd op de succesvolle formule van ABCDate.
 • Met behulp van De Fitzoeker worden passende oefeningen aangeboden.

Onderzoek naar geschikte beweeginterventies

Tijd voor een onderzoek naar de meest effectieve manier om ze via het grote netwerk van de bekende webhulp Steffie aan het bewegen te krijgen. De veelheid en veelsoortigheid van gezondheid- en gezondheidsgerelateerde data over deze kwetsbare groep kan vervolgens met de inzet van de Fitzoeker veel beter worden benut. Fit met Steffie kan als een katalysator de ontwikkeling van nieuwe interventies en de monitoring van de effectiviteit van interventies versnellen en verbeteren.

Online èn offline platform

Bij Fit met Steffie kunnen ook fysieke beweegafspraken gemaakt worden. Deze worden verzorgd door Thiro Training. Zo zijn er workshops over bewegen en of sporten. Voorbeelden van activiteiten zijn bootcamp, boksen, sport en spel. Daarnaast zijn er ook interactieve workshops over sport, bewegen en leefstijl. Hierbij wordt de kennis en de motivatie van de deelnemer vergroot. Dit doen we door middel van gezondheidstestjes en of challenges als sport kracht, plank challenge, sit en reach en balans.

Per workshop kunnen er 15 deelnemers deelnemen. De workshop wordt gegeven door een of twee trainers. Per evenement kunnen er dan maximaal 100 mensen deelnemen.

Wat werkt wel en niet?

We kunnen relatief snel een online en offline beweegcommunity te bouwen met behulp van bestaande en bewezen Steffietechnologie, infrastructuur en netwerk. Wetenschappelijk onderzoek kan uitsluitsel geven over de meest effectieve interventies. Het platform bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Fitzoeker: wat kan ik wel en niet doen aan beweegoefeningen?
 • Een matrix met geschikte offline en online oefeningen.
 • Beweegafspraken maken met beweegmaatjes.
 • Overige gezonde vrijetijdsbestedingen.
 • Onderzoek naar de meeste effectieve interventies.

Beelden uit Fit met Steffie.

Unieke Fitzoeker

Het moet direct duidelijk worden welke beweeginterventies geschikt zijn voor de deelnemers. Het heeft immers geen zin iemand in een rolstoel, trapoefeningen te laten doen. Met de Fitzoeker kan de bezoeker aangeven wat zijn of haar beweegmogelijkheden zijn en hoe die het beste aangeboden kunnen worden. Met deze beweegtoets wordt ook de ‘samen-bewegen-coëfficiënt’ bepaald. Kortom: wat voor soort beweegoefeningen kan je doen en met wie wil je die doen? Op kan de locatie en de reisafstand van die oefeningen bepaald worden.

Mensen die in een woonvoorziening wonen, zijn afhankelijk van hun begeleiding. Woonorganisaties ervaren belemmeringen om een goed sport- en beweegaanbod voor hun bewoners te realiseren, zoals een gebrek aan personeel, te weinig tijd, problemen met vervoer en een gebrek aan financiële middelen bij cliënten en de instelling zelf. Aanbod op de woonlocatie kan een oplossing zijn. Ook hier houdt het nieuwe platform rekening mee.

Platform met een vliegende start

Steffie.nl is al meer dan 18 jaar een toonaangevend platform met leermiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 1.5 miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van een of meerdere van haar online of offline interventies. Onlangs is Steffie door Minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gepresenteerd als een mooi voorbeeld van doelgroepencommunicatie voor kwetsbare groepen. Zie hiervoor ook Steffie helpt de regering.

ABCDate en ABCMaatje

Webhulp Steffie heeft al verschillende gemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking. Een daarvan is ABCDate. ABCDate bestaat uit een website, een app, trainingen en evenementen. Dit platform biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans om elkaar veilig te ontmoeten en is na een aantal aanpassingen ook prima geschikt om beweegmogelijkheden aan te bieden.

ABCMaatje is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking die geen zorg ontvangen van een zorgorganisatie. ABCMaatje heeft meer de focus op vriendschap en contact. Op de ontmoetingsavonden van ABCMaatje kunnen mensen ook op een veilige en eenvoudige manier beweegafspraken met elkaar maken.

Minder eenzaam

Het uitgangspunt is dat mensen via dit platform met elkaar in contact kunnen komen om gezamenlijk te gaan bewegen. Zo kan een gemeenschap van beweegmaatjes opgezet worden. Daarnaast heeft Leer Zelf Online verschillende partners met effectieve online en offline beweeginterventies. Ook deze zoals het onderstaande voorbeeld van partner Thiro Training kunnen via het beweegplatform ontsloten worden.

Partners

Het project wordt op dit moment financieel mogelijk gemaakt door bijdrages van het Oranjefonds, Agis Innovatiefonds, Casterenshoeve, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NWO Raak Pro, Fonds Kind & Handicap en de Pasman Stichting. De kennispartners die aan dit project werken zijn ontwerpbureau Leer Zelf Online, Thiro Training, zorgorganisatie Ipse de Bruggen en de onderzoeksafdelingen van het Erasmus MC en de Hanzehogeschool Groningen.

Diverse netwerkpartners van Leer Zelf Online willen ook offline en online beweeginterventies ter beschikking stellen aan het platform.

Meer weten of ook meedoen?

Neem dan contact op met projectleider Mirte de Wit van Leer Zelf Online via info@leerzelfonline.nl of bel met 0348743272.

Eenvoudig bewegen met Steffie!

Andere projecten van Leer Zelf Online