Fit met Steffie

Meer beweging voor mensen met een verstandelijke beperking

Steffie helpt iedereen!Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is gezonde voeding en regelmatig bewegen belangrijk. De coronacrisis heeft dat nog eens bevestigd: mensen met een gezond gewicht lopen minder risico om ziek te worden van het virus.

Fit met Steffie!

Maar hoe kunnen mensen die niet altijd in staat zijn om gezonde keuzes te maken hierin ondersteund worden? Het programma Fit met Steffie wordt het nieuwe platform voor deze kwetsbare groep. Op dit online en offline platform kunnen ze niet alleen eenvoudig in beweging komen, maar ook nieuwe contacten opdoen en zo hun kans op liefde. vriendschap en geluk vergroten.

Uitgangspunten platform

 • Plezier en ontspanning.
 • Gezondheid en fitter worden.
 • Gezelligheid en contacten met anderen.
 • Zelfvertrouwen vergroten.
 • Energie kwijtraken.
 • Sporten positioneren als een zinvolle vrijetijdsbesteding waar je best tijd voor vrij kan maken.
 • Het vervoer van en naar de sportlocatie waar mogelijk faciliteren.
 • Slechte ervaring met acceptatie in de groep of vereniging wegnemen.
 • Te weinig (geschikte) begeleiding of veel wisselingen oplossen.
 • Veranderende sporttijden of groepssamenstelling voorkomen.
 • Gezondheidsklachten inpassen in het beweegprogramma.
 • Bebaseerd op de succesvolle formule van ABCDate.
 • Met behulp van kunstmatige intelligentie worden passende oefeningen aangeboden.

Onderzoek naar geschikte beweeginterventies

Tijd voor een onderzoek naar de meest effectieve manier om ze via het grote netwerk van de bekende webhulp Steffie aan het bewegen te krijgen. De veelheid en veelsoortigheid van gezondheid- en gezondheidsgerelateerde data over deze kwetsbare groep kan vervolgens met de inzet van kunstmatige inteligentie veel beter worden benut. Dit kan als een katalysator de ontwikkeling van nieuwe interventies en de monitoring van de effectiviteit van interventies versnellen en verbeteren.

Partners

Het project wordt op dit moment financieel mogelijk gemaakt door bijdrages van het Oranjefonds en het Fonds Kind & Handicap. De kennispartners die aan dit project werken zijn ontwerpbureau Leer Zelf Online, zorgorganisatie Ipse de Bruggen, KO nieuwsgierige interactie en de onderzoeksafdeling van het Erasmus MC.

Diverse netwerkpartners van Leer Zelf Online willen ook offline en online beweeginterventies ter beschikking stellen aan het platform.

Wat werkt wel en niet?

We kunnen relatief snel een online en offline beweegcommunity te bouwen met behulp van bestaande en bewezen Steffietechnologie, infrastructuur en netwerk. Wetenschappelijk onderzoek kan uitsluitsel geven over de meest effectieve interventies. Het platform bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een beweegtoets: wat kan ik wel en niet doen aan beweegoefeningen?
 • Een matrix met geschikte offline en online oefeningen.
 • Beweegafspraken maken met beweegmaatjes.
 • Overige gezonde vrijetijdsbestedingen.
 • Onderzoek naar de meeste effectieve interventies.

Beelden uit Kijkopgezond.nl van Steffie.

Unieke beweegtoets

Het moet direct duidelijk worden welke beweeginterventies geschikt zijn voor de deelnemers. Het heeft immers geen zin iemand in een rolstoel, trapoefeningen te laten doen. Met de beweegtoets kan de bezoeker aangeven wat zijn of haar beweegmogelijkheden zijn en hoe die het beste aangeboden kunnen worden. Met de beweegtoets wordt ook de ‘samen-bewegen-coëfficiënt’ bepaald. Kortom: wat voor soort beweegoefeningen kan je doen en met wie wil je die doen? Op kan de locatie en de reisafstand van die oefeningen bepaald worden.

Mensen die in een woonvoorziening wonen, zijn afhankelijk van hun begeleiding. Woonorganisaties ervaren belemmeringen om een goed sport- en beweegaanbod voor hun bewoners te realiseren, zoals een gebrek aan personeel, te weinig tijd, problemen met vervoer en een gebrek aan financiële middelen bij cliënten en de instelling zelf. Aanbod op de woonlocatie kan een oplossing zijn. Ook hier houdt het nieuwe platform rekening mee.

Platform met een vliegende start

Steffie.nl is al meer dan 18 jaar een toonaangevend platform met leermiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 1.5 miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van een of meerdere van haar online of offline interventies. Onlangs is Steffie door Minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gepresenteerd als een mooi voorbeeld van doelgroepencommunicatie voor kwetsbare groepen. Zie hiervoor ook Steffie helpt de regering.

Webhulp Steffie heeft verschillende communities voor mensen met een verstandelijke beperking. Een daarvan is ABCDate. ABCDate bestaat uit een website, een app, trainingen en events. Dit platform biedt mensen met een verstandelijke beperking de kans om elkaar veilig te ontmoeten en is na een aantal aanpassingen ook prima geschikt om beweegmogelijkheden aan te bieden.

Het uitgangspunt is dat mensen via dit platform met elkaar in contact kunnen komen om gezamenlijk te gaan bewegen. Zo kan een gemeenschap van beweegmaatjes opgezet worden. Daarnaast heeft Leer Zelf Online verschillende partners met effectieve online en offline beweeginterventies. Ook deze kunnen via het beweegplatform ontsloten worden.


Voorbeeld van een eenvoudige beweegoefening op het platform van Steffie.

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit van Leer Zelf Online via info@leerzelfonline.nl of bel met 0348743272.

Andere projecten van Leer Zelf Online