Goed nieuws van Steffie!

Proef met toegankelijk en positief nieuws

Een belangrijk onderdeel van participatie is het lezen van nieuwsmedia. Veel mensen zijn hier afgehaakt tijdens de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne omdat het ze te veel stress oplevert. Ook is veel informatie te ingewikkeld en onvoldoende toegankelijk.

Daarom maken we met Steffie.nl begrijpelijk, beeldend en optimistisch nieuws voor mensen die een zetje kunnen gebruiken. We hebben een succesvolle pilot gehouden met eenvoudig positief nieuws op het Steffie.nl en Oefenen.nl platform.

Steeds meer nieuwsmijders

Onder alle onderzochte leeftijdsgroepen stijgt het percentage ‘nieuwsmijders’ volgens het Digital News Report Nederland 2022. Van de 25- tot 34-jarigen mijdt 48 procent actief het nieuws. Bij 55-plussers is dat 31 procent. Teveel aandacht voor onderwerpen als politiek, oorlog en het coronavirus worden genoemd als de belangrijkste reden om het nieuws links te laten liggen.

Andere belangrijke redenen zijn dat het nieuws een negatieve invloed kan hebben op het humeur en een overdaad aan nieuws. Onder 18- tot 24-jarigen zegt 19 procent het nieuws te mijden omdat het moeilijk te begrijpen of te volgen is.

Steffie heeft altijd goed nieuws!

Drie miljoen mensen die een zetje kunnen gebruiken

In Nederland zijn namelijk circa drie miljoen mensen bij wie actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is en of bij wie risico op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting bestaat. Om diverse redenen mijden zij nieuws of is het voor hun niet goed mogelijk om begrijpelijk nieuws te vinden.

Wij denken dat we deze mensen meer positief nieuws kunnen laten consumeren en dat dat goed is voor hun zelfbeeld, het onderhouden van sociale contacten, hun algehele welbevinden en uiteindelijk zelfs hun gezondheid. We willen daarom een slimme, positieve en begrijpelijke nieuwsvoorziening inbouwen in ons bestaande netwerk.

Proef met toegankelijk nieuws

Gezien het succes van de pilot en ons onderzoek, willen we de nieuwsvoorziening verder uitbreiden met meer content en slimme techniek. De nieuwsartikelen en de bijbehorende infrastructuur hebben de volgende kenmerken:

 • Het nieuws is bedoeld voor volwassenen die moeite hebben met lezen;
 • Het nieuws heeft altijd een positief onderwerp, dus geen hard nieuws over rampen, coronacrisis, misdaad, ongelukken, oorlog of ander leed;
 • Het nieuws komt uit binnen- en buitenland, informatie, leuke weetjes, praktische verhalen met tips en uitleg over een bepaald onderwerp;
 • Alle tekst wordt voorgelezen door Steffie (spraaksynthese en of voice-over);
 • De voorgelezen tekst wordt per zinsdeel voorzien van highlights;
 • Artikelen worden waar mogelijk voorzien van een beeldverhaal, micro-learning of passende illustratie;
 • Het taalgebruik is eenvoudig maar niet kinderachtig, de zinnen zijn kort en moeilijke woorden worden zoveel mogelijk vermeden of verklaard;
 • Een deel van het nieuws is ook geschikt voor KSE-niveau 1 tot 3 voor NT1- en NT2-leerders;
 • Het nieuws kan als aanvullende leesstof dienen, maar ook gebruikt worden als aanleiding om spreekvaardigheid te oefenen en zich een mening te vormen over actuele en maatschappelijk-culturele onderwerpen;
 • De onderwerpkeuze en de redactie van het nieuws wordt door ervaringsdeskundige redacteuren gedaan;
 • Sentimentanalyse maakt deel uit van een geautomatiseerde inhoudsanalyse. Door de complexiteit van teksten terug te brengen naar een simpele maat van positiviteit of negativiteit is het mogelijk om snel een redactionele selectie te maken voor de eindredactie;
 • De teksten worden door een eindredacteur omgezet naar taalniveau B1;
 • Waar mogelijk wordt het nieuws van verdieping voorzien door aanvullende uitleg-, oefen-, bewustwordings- en of voorbereidingsmodules uit het staande Leerzelfonline.nl of Oefenen.nl netwerk.

Waarom positief nieuws?

Het beeld dat in de nieuwsmedia van de wereld opduikt, is vaak negatief. De Deense journalist Ulrik Haagerup (CEO van het Constructive Institute) zegt dat dit het gevolg is van de nieuwscultuur op redacties. Journalisten hebben volgen hem met de paplepel ingegoten gekregen dat slecht nieuws een goed verhaal maakt. Dat het doel van de journalistiek is om kritisch te zijn. En dat conflict de beste invalshoek is voor een verhaal.

Het verdienmodel van media is meestal gebaseerd op slecht nieuws. Dat kijkt langer, klikt meer door en vult blijkbaar rendabeler zendtijd en kolommen. De nieuwsindustrie wordt er vaak van beschuldigd angst en sensatiezucht te gebruiken om de aandacht te vestigen op verhalen. “If it bleeds, it leads“, zei de Amerikaanse journalist Eric Pooley eind jaren tachtig. Volgens hem hebben geweld en conflict prioriteit in nieuwsprogramma’s om de kijkcijfers te verhogen. Ironisch genoeg, blijkt uit internationaal onderzoek, zeggen steeds meer mensen dat ze het nieuws niet meer volgen juist vanwege de nadruk op onheil en rampspoed. En dat was nog voor de coronacrisis.

Volgens verschillende onderzoeken mijden steeds meer mensen op dit moment het nieuws omdat ze zich daardoor gestrest, negatief of hulpeloos voelen. Er was een piek in de nieuwsconsumptie tijdens het begin van de coronapandemie, maar nu blijkt dat mensen weer beginnen af te haken. Dit is een punt van zorg om vele redenen. Zo zouden sommige nieuwsmijders ook vatbaarder zijn voor fake nieuws.

Partners

Het project wordt financieel ondersteund door het SIDN Fonds en Stichting GO Fonds. De samenwerkende partners zijn Leer Zelf Online, Prokkel.nl en Oefenen.nl.

Wil je meer weten of ook meedoen met Nieuws.Steffie.nl? Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit van Leer Zelf Online via info@leerzelfonline.nl of 0348743272.

Goed nieuws van Steffie!