Snap je zorgverzekering!

Begrijpelijke informatie over de zorgverzekering

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat vooral om mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft vaak ook te weinig kennis van de zorgverzekering.

Makkelijke taal

Leer Zelf Online vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe de zorgverzekering werkt. We hebben daarom het initiatief genomen tot Uitlegzorgverzekering.nl. Deze toegankelijke website legt in makkelijke taal uit hoe de zorgverzekering werkt.

Gezonder leven

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken in hun eigen situatie. Dit is voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend.

Met behulp van de website worden de basisverzekering en aanverwante begrippen zoals het eigen risico, de eigen bijdrage en zorgtoeslag stap voor stap en met voorbeelden uitgelegd.

Angst voor rekening

In Nederland zijn er veel mensen die niet weten hoe de zorgverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van kinderen en de tandarts.

Deze unieke website legt al deze dingen zo eenvoudig mogelijk uit. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de zorgverzekering werkt.

Partners

Deze uitleg is gemaakt door Leer Zelf Online in samenwerking met Ferm Werk, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeringslijn en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

De uitleg is vertaald naar het Engels en is ook in het Syrisch Arabisch, Turks en het Tigrinya beschikbaar.

De zorgverzekering in makkelijke taal

Andere projecten van Leer Zelf Online