Snap je verzekering!

Begrijpelijke informatie over de basisverzekering

Drie op de tien Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat vooral om laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep heeft vaak ook te weinig kennis van de basisverzekering.

Leer Zelf Online vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe de basisverzekering werkt. We hebben daarom het initiatief genomen tot Uitlegzorgverzekering.nl. Deze toegankelijke website legt op eenvoudige wijze uit hoe de basisverzekering werkt.Gezonder leven begint bij begrijpelijke informatie

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken in hun eigen situatie. Dit is voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Met behulp van de website worden de basisverzekering en aanverwante begrippen zoals het eigen risico, de eigen bijdrage en zorgtoeslag stap voor stap en met voorbeelden uitgelegd.

In Nederland zijn er veel mensen die niet weten hoe de basisverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van kinderen en de tandarts. Deze unieke website legt al deze dingen zo eenvoudig mogelijk uit. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de basisverzekering werkt.

Deze uitleg is door Leer Zelf Online in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeringslijn en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen gemaakt. De uitleg is vertaald naar het Engels en is ook in het Syrisch Arabisch en het Tigrinya beschikbaar.

Lancering website met uitleg over basisverzekering


Andere projecten van Leer Zelf Online