Hulp in het Tigrinya

Steffie spreekt nu ook Tigrinya

Momenteel wonen naar schatting 25.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland. Deze mensen hebben vaak problemen met de ingewikkelde Nederlandse samenleving. Hierdoor ontstaan gezondheidsproblemen en andere maatschappelijke schade. Voor deze groep veelal jonge mensen legt Steffie nu ook in het Tigrinya uit hoe DigiD, de voedselbanken en de basiszorgverzekering in Nederland werken. Binnenkort komt daar de vertaling van Klik & Tik. De start bij. Op deze website van partner Oefenen.nl legt het zusje van Steffie, Jomi, in eenvoudige taal uit hoe een computer werkt.

Op Hoewerktdevoedselbank.nl legt Steffie eenvoudig uit hoe de voedselbanken in Nederland werken.

Tigrinya (Tigrinya: ትግርኛ ፊደል) is een Semitische taal die wordt gesproken door zo'n 6,7 miljoen mensen in vooral Eritrea en de Ethiopische regio Tigray. Tigrinya wordt gesproken door de Tigrinya (Tigray), alsmede onder enkele leden van de Beta Israël in Israël.

Tussen 2014 en 2016 zijn er 12.554 eerste asielverzoeken door Eritreeërs ingediend. Omdat een groot deel van de Eritreeërs die asiel heeft aangevraagd momenteel nog wacht op een besluit en in ruim 90 procent van de gevallen een verblijfsvergunning wordt toegekend, neemt het aantal Eritrese statushouders snel in Nederland toe.

Eritreeërs vormen een relatief jonge groep statushouders. Driekwart is onder de 30 jaar. Het merendeel is man. Dat het een relatief jonge groep betreft, betekent ook dat de meeste Eritreeërs weinig opleiding hebben gevolgd. Maar hun jonge leeftijd maakt dat zij meer mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen dan oudere vluchtelingen.

Steffie legt DigiD uit in het Tigrinya

Op Uitlegzorgverzekering.nl vertelt Steffie op een eenvoudig emanier ove het Nederlandse systeem van zorgverzekeringen.

Afstand tot de Nederlandse samenleving

Experts zien een grote afstand tussen Eritrese vluchtelingen en de Nederlandse samenleving. Hun moedertaal Tigrinya staat ver af van de Nederlandse taal, waardoor Nederlands leren moeilijker is. Onder de Eritreeërs spelen psychosociale en gezondheidsproblemen evenals financiële problemen. Ook kan er druk ervaren worden vanuit het Eritrese regime. Religie speelt een belangrijke rol in hun leven en kan steun bieden.

Voor deze groep heeft Steffie een in Nederland speciale website ontwikkeld die het ingewikkelde Nederlandse zorgstelsel eenvoudig uitlegt in hun moedertaal. Het is de eerste website in Nederland die voorziet in taalondersteuning in het Tigrinya. Deze zomer is daar ook de uitleg van de DigiD en de voedselbanken in het Tigrinya aan toegevoegd.

De websites zijn gebouwd door Leer Zelf Online en mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland en Voedselbanken Nederland. De vertalingen zijn mogelijk gemaakt door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Met dank aan Kokob Tekle van Stichting Lemat voor de vertalingen en haar prachtige voice-over.

Bekijk hier de uitleg van de basiszorgverzekering en hier de uitleg van de DigiD. De uitleg van de voedselbanken vind je hier.

Steffie legt de basiszorgverzekering uit in het Tigrinya


Meer projecten van Leer Zelf Online