Leerzelfonline vernieuwt e-learning over schuldpreventie voor jongeren met beperking

Leer Zelf Online biedt samen met MEE NL speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren een leerprogramma over schuldpreventie aan; Smart Met Geld. Onderdeel van dit leerprogramma is de e-learning die gratis en voor iedereen in Nederland toegankelijk is. 

Jongeren met een beperking lopen een groter risico om in de financiële problemen te komen

MEE NL biedt speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren een leerprogramma over schuldpreventie aan; Smart Met Geld. Onderdeel van dit leerprogramma is de e-learning die gratis en voor iedereen in Nederland toegankelijk is. Kwetsbare jongeren, veelal ook met een lichtverstandelijke beperking, zijn extra gevoelig voor groepsdruk, reclame en de waarde van geld. Zij kunnen de consequenties hiervan niet goed inschatten. Het risico om dan in financiële problemen te komen is bij deze groep veel groter. Het leerprogramma Smart met Geld van Leer Zelf Online richt zich op de preventie hiervan.
 

Smart met geld voor jongeren met een beperking


Het programma bestaat uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en het voorgezet onderwijs. De e-learning biedt de leerlingen een herhaling op de lesstof, maar ook de nodige verdieping. De e-learning kan in de lessen of zelfstandig door de leerlingen thuis worden gebruikt. De e-learning is voor alle jongeren in Nederland gratis toegankelijk via smartmetgeld.nl/e-learning. Na het aanmaken van een eigen login kan je aan de slag met de lessen.

De e-learning bestaat uit 8 lessen, gelijk aan het aantal lessen op de scholen. Elke les gaat over een ander onderwerp: inkomsten, uitgaven, schulden, reclame, groepsdruk, foute vriendjes, steun van je omgeving en slim shoppen. De hoeveelheid tekst is tot het minimum beperkt, waardoor de teksten kort en bondig zijn. Bovendien zijn de teksten in eenvoudig Nederlands geschreven (B1 niveau). De spraaksynthesetechniek van Readspeaker zorgt ervoor dat leerlingen die moeite met lezen hebben de lessen ook kunnen volgen. De e-learning wisselt theorie met diverse oefenvragen af, waardoor de e-learning zeer aantrekkelijk is.

Smartmetgeld.nl