Zo eenvoudig werkt de voedselbank

Toegankelijke voedselhulp voorkomt gezondheidsschade

Webhulp Steffie legt op Hoewerktdevoedselbank.nl in vijf talen uit hoe de voedselbank werkt.


Duizenden mensen die wel in aanmerking komen voor de noodhulp van de voedselbanken maken daar nu nog geen gebruik van. Met risico’s als stress en gezondheidsschade als mogelijk gevolg. Leer Zelf Online en Voedselbanken Nederland ontwikkelden samen een laagdrempelige voorlichting met webhulp Steffie.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk aan voedsel. In 2019 deelden 12.000 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit. 150.000 Klanten ontvingen vorige jaar voedselhulp van de 169 lokale voedselbanken.

Veel meer mensen komen echter in aanmerking voor deze vorm van noodhulp. Maar om uiteenlopende redenen maken ze hier geen gebruik van, blijkt uit onderzoek van Leer Zelf Online (LZO). Dit vergroot de kans op stress, gezondheidsschade en een nog grotere armoedeval. LZO onderzocht samen met Voedselbank Nederland en de voedselbanken van Den Haag, Leiden en Woerden waar dat aan zou kunnen liggen. Uit dit onderzoek kwam een duidelijke behoefte aan laagdrempelige informatie in verschillende talen. De Voedselbank Nederland wil daarom met webhulp Steffie inzetten op online communicatie met deze kwetsbare groepen. LZO gaat dit jaar de vindplaatsen van deze mensen verder in kaart brengen en deze van aangepaste laagdremplige informatie voorzien.

Voorbeeldvideo: Steffie legt ook in het Turks eenvoudig uit hoe de voedselbank werkt. Voor veel Turkse mensen die in armoede leven is de drempel te hoog om om noodhulp te vragen.

Meer dan miljoen bezoekers

Steffie is met meer dan een miljoen bezoeken per jaar al meer dan 18 jaar de online steun en toeverlaat van veel kwetsbare mensen in Nederland. Klanten van de voedselbanken zijn zeer divers. Er zijn zeer grote verschillen in gezinssamenstelling, leeftijd, culturen, talen, en ook opleidingsniveaus. Webhulp Steffie spreekt dan ook Nederlands, Engels, Turks, Tigrinya en Arabisch. Voedselonzekerheid - de vraag of je genoeg geld hebt voor voedzaam eten - is volgens het onderzoek een substantieel probleem bij de klanten. Door deze onzekerheid eten ze minder groente, fruit en vis, wat consequenties heeft voor de verdere gezondheid op de lange termijn.

Toegang tot een gezonder leven is daarom de boodschap van de nieuwe website Hoewerktdevoedselbank.nl. Meer gezondheid, minder schaamte en minder nadruk op de armoede. Het aanvaarden van noodhulp betekent voor de klant het doorbreken van een behoorlijk taboe. Nadat het eerste pakket eenmaal was uitgereikt hebben de onderzoekers diverse keren de opluchting op de gezichten van de klanten kunnen aflezen.

Download hier het persbericht als PDF-bestand. Neem voor meer promotiemateriaal of meer informatie over ons onderzoek vooral contact op via info@leerzelfonline.nl of 0348 743 272.