Wet zorg en dwang

Hoe werkt zorg en dwang?

Steffie heeft een begrijpelijke uitleg gemaakt van de Wet zorg en dwang.

Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperking, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Daarbij geldt de Wet zorg en dwang niet alleen in instellingen, maar ook in de thuissituatie en in kleinschalige woonvormen. Deze drie punten zijn heel belangrijk:

  • Het recht op vrijheid van de cliënt;
  • Er moet zorg verleend worden waar de cliënt mee instemt;
  • Onvrijwillige zorg mag alleen als het echt niet anders kan.

Beeld uit de eenvoudige uitleg van Steffie over onvrijwillige zorg op Hoewerktzorgendwang.nl?

Beeld uit de eenvoudige uitleg van Steffie over onvrijwillige zorg Hoewerktzorgendwang.nl?

Door coronamaatregelen merken we dat deze drie punten onder druk staan. Steffie vindt het daarom heel belangrijk dat de mensen om wie het gaat, goed begrijpen wat er wel en niet kan worden besloten door de begeleiding en of het management. Op Hoewerktzorgendwang.nl vinden zij begrijpelijke informatie over hun grondrechten en met wie ze contact op kunnen nemen als zij denken dat er iets mis is. Tevens legt Steffie op Wilsonbekwaamheid.steffie.nl uit wat je allemaal moet weten om een beslissing goed te nemen en waarom je soms een keuze niet zelf mag maken.

We hopen dat mensen na de uitleg eerder contact leggen met een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Deze uitleg is tot stand gekomen met hulp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgstem en de lieve ervaringsdeskundigen van LFB.nu en Sherpa.org.

 

Andere projecten van Leer Zelf Online