Begrijpelijke brandpreventie

Brandspel helpt bij het herkennen van gevaarlijke situaties

Nieuwe website Steffie over brandveiligheid

Hoe kun je brand en koolmonoxidevergiftiging voorkomen? En wat moet je doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt? De antwoorden op deze vragen komen aan bod op de nieuwe website van Steffie: brandweer.steffie.nl. De website is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een begrijpelijke uitleg, onder wie mensen met een verstandelijke beperking.

Steffie legt in navolging van deze website van de brandweer sinds kort ook uit wat de politie allemaal voor je kan betekenen.

Ervaringsdeskundigen

Leer Zelf Online heeft samen met zorgorganisatie Ipse de Bruggen en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dit digitale leermiddel gelanceerd. Na de opening van de website hebben ervaringsdeskundigen van Ipse de Bruggen het spel dat op de website kan worden gespeeld, in werkelijkheid nagespeeld.

Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking hebben in een focusgroep meegeholpen aan de ontwikkeling van de nieuwe website. Op de website vinden bezoekers belangrijke informatie en kunnen zij een spannend spel doen om hun kennis te testen. De eenvoudige teksten leest animatiefiguur Steffie voor.

De behorende animaties maken het verhaal nog duidelijker en completer. Op deze manier wordt de voorlichtingsinformatie over brand, brandveiligheid en het gevaar van koolmonoxide op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

De feestelijke opening van brandweer.steffie.nl

De feestelijke opening van brandweer.steffie.nl door Martin van Ipse de Bruggen en de directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Jolanda Trijselaar

Hoofdstukken

De website heeft drie hoofdstukken met uitleg en een leerzaam spel, dat gericht is op bewustwording en het veranderen van gedrag. Het eerste hoofdstuk gaat over wat je moet doen bij een brand en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Ook gaat het over rookmelders en vluchtroutes. In het tweede hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je brand kunt voorkomen en wat brandgevaarlijke situaties zijn. Het derde hoofdstuk behandelt het gevaar van het giftige gas koolmonoxide. Steffie legt uit wat dit precies is en waarom het zo gevaarlijk is. Ook vertelt zij wat je kunt doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Informatief spel

Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek aan de nieuwe website het spannende spel ‘’Zoek het gevaar’’ spelen. In vijf verschillende ruimtes moeten zij vier gevaarlijke situaties opzoeken. Door zelf aan de slag te gaan, wordt de informatie over brand, brandveiligheid en het gevaar van koolmonoxide beter onthouden. Ook wordt op deze manier hun kennis getest over het onderwerp en wordt de aangeboden informatie nogmaals op een speelse manier herhaald.

Lancering website

De lancering van de website werd bijgewoond door ervaringsdeskundigen van Ipse de Bruggen. Tijdens de presentatie hebben zij het spel op de website in werkelijkheid nagespeeld en hebben zij een ‘echte’ brand geblust. Martin geeft aan dat het een noodzaak is voor iedereen om te weten wat je moet doen bij brand of koolmonoxide. “Beter voorbereid zijn scheelt enorm. Belangrijk om te weten wat je moet doen bij brand anders is er op dat moment veel meer paniek en dan weet ik ook niet goed wat ik moet doen. Met de plaatjes en teksten op de nieuwe Steffie website begrijp ik het nu beter. Ik weet nu wat ik moet doen bij brand en hoe ik ervoor kan zorgen dat er geen brand komt”.

Brandveilige woonomgeving

Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Jolanda Trijselaar vult aan: “Onze woonomgeving zit vol grote en kleine risico’s. De kans op brand zit in een klein hoekje. Het is daarom belangrijk om te weten hoe brand ontstaat en hoe je dit kunt voorkomen. De Brandweer geeft hierover actief voorlichting en wil graag dat alle informatie voor iedereen te begrijpen is. De Brandweer is dan ook erg blij met de nieuwe website van Steffie.nl. Door de duidelijke uitleg kan iedereen zijn woonomgeving brandveilig maken.”

Partners

De website is mogelijk gemaakt met bijdragen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Leer Zelf Online, Netrex, Ipse de Bruggen en Stichting Goede Doelen Nh1816. De opening van de website vond plaats bij BRN Brandbeveiliging in Woerden. Het team van BRN heeft hiermee een fantastisch dagje uit verzorgd voor alle ervaringsdeskundigen en de vele anderen die betrokken waren bij dit project.Nieuwe website van Steffie over brandveiligheid