Uitleg over de nieuwe donorwet

Wilt u contact met de helpdesk van het Donorregister? Dan kunt u bellen naar
0900 - 821 21 66 of kijken op donorregister.nl/contact

Hoe werkt orgaandonatie?

Steffie legt de nieuwe donorwet eenvoudig uit aan mensen die een zetje kunnen gebruiken


Veel mensen begrijpen niet hoe de nieuwe donorwet en het donorregister werken. Dat is helemaal niet raar, want het is best een ingewikkeld onderwerp met veel keuzes en dingen om over na te denken. Steffie schiet daarom te hulp met een eenvoudige uitlegwebsite op Hoewerktorgaandonatie.nl. Steffie krijgt daarbij hulp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) heeft hun donorkeuze nog niet geregistreerd. Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018 hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. In totaal staat de keuze van bijna 6,7 miljoen Nederlanders van 12 jaar en ouder geregistreerd in het donorregister. Op de website Donorregister.nl leg je je keuze vast over donatie van je organen en weefsels na je overlijden.

Vrouwen hebben hun keuze vaker ingevuld in het donorregister dan mannen, blijkt ook uit de cijfers van het ministerie. 45 procent van de vrouwen heeft hun keuze vastgelegd tegenover 39 procent van de mannen. Vrouwen geven daarnaast vaker toestemming voor orgaandonatie.

Ook op provinciaal niveau zijn verschillen te zien. Brabanders kiezen het vaakst voor orgaandonatie, terwijl inwoners van Flevoland het minst vaak toestemming geven.

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in

Als de nieuwe donorwet ingaat wordt iedere Nederlander van achttien jaar en ouder verzocht om een keuze te maken over orgaandonatie. Als mensen niet reageren op de vraag van de overheid om een keuze te maken, dan volgt er een herinnering om de keuze door te geven.

Als iemand zes weken na deze herinnering nog altijd niet heeft gereageerd, dan wordt hij of zij in het donorregister geregistreerd onder 'geen bezwaar'. Ook hiervan wordt de persoon op de hoogte gesteld.

Mensen die geen orgaandonor willen worden, kunnen dit dus vast laten leggen door te reageren op de oproep. Het grote verschil met de oude situatie is dat iemand die geen donor wil worden en ook niet reageert op de oproep van de overheid, toch terechtkomt in het donorregister.

De nieuwe donorwet gaat op 1 juli 2020 in. De komende maanden probeert het ministerie van VWS zoveel mogelijk mensen te motiveren om hun keuze in te vullen. Steffie legt daarom op een eenvoudige manier uit hoe orgaandonatie werkt op Hoewerktorgaandonatie.nl.


Wilt u contact met de helpdesk van het Donorregister? Dan kunt u bellen naar
0900 - 821 21 66 of kijken op donorregister.nl/contact