Verwijswijzer.nl wijst patiënten de juiste weg

Online hulp voor mensen die een zetje kunnen gebruiken

Veel mensen komen bij de huisarts met vragen over bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring of aanvraag van een hulpmiddel. De huisarts kan al deze vragen soms niet beantwoorden. De nieuwe website Verwijswijzer.nl geeft eenvoudige informatie over waar (laaggeletterde) patiënten wel terecht kunnen met hun vraag.

Werkdruk verlagen

De weg naar de huisarts is voor veel mensen zo gevonden. Maar niet voor alle vragen is de huisarts de juiste contactpersoon. Huisartsen worden dagelijks overspoeld met vragen die eigenlijk bij andere instanties thuishoren. Om deze vragen te filteren biedt Verwijswijzer.nl de oplossing om de werkdruk bij huisartsen te verlagen.

Er zijn meerdere Verwijswijzer-websites gemaakt. Zo is er een algemene Verwijswijzer, maar ook regionale Verwijswijzers. Door de postcodecheck komt de bezoeker automatisch bij de juiste Verwijswijzer website uit.

Per onderwerp staat vermeld naar welke instantie de bezoeker heen moet voor meer informatie. Ook staat er bij sommige onderwerpen een klein stappenplan om iets aan te vragen en worden op belangrijke vragen antwoorden gegeven. De teksten op de website zijn in eenvoudig Nederlands (B1-niveau) geschreven en de verschillende onderwerpen worden ondersteund door eenvoudige en duidelijke iconen.

Situatie achterstandswijken verslechterd

De leefbaarheid in de kwetsbaarste wijken van het land neemt volgens onderzoek van Aedes verder af. De bewoners merken dat vooral aan meer overlast en aan groeiende onveiligheid. Mensen in kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. En 20 procent van de bewoners is bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Elders in het land is dat 6 procent. Eind 2018 kwam uit de eerste studie al naar voren dat de achterstandswijken aan het terugkeren zijn die toenmalig minister Vogelaar vanaf 2007 probeerde op te knappen.

Kwetsbare huurders

Sindsdien blijken de problemen alleen maar verder toegenomen. De instroom van kwetsbare huurders met een laag inkomen in wijken met veel corporatiewoningen wordt groter, terwijl mensen met een hoger inkomen deze buurten juist verlaten. "Dat is geen ongeluk, dat is het gevolg van beleid", zegt Jeroen Frissen, een van de onderzoekers. Hij verwijst onder meer naar het besluit om mensen met psychiatrische problemen of een licht verstandelijke beperking minder in instellingen te laten wonen. In hun huis krijgen ze niet altijd de begeleiding die ze nodig hebben. Ook vluchtelingen met een verblijfsstatus, die een laag inkomen hebben en de taal slecht spreken, komen in deze goedkopere woningen terecht.

Over de Verwijswijzer

Verwijswijzer.nl is gemaakt door LeerZelfOnline.nl in opdracht van het Fonds Achterstandswijken (FAW). Met speciaal ontworpen websites, duidelijke teksten en animaties worden moeilijke onderwerpen voor kwetsbare mensen weer toegankelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld Naarjehuisarts.nl, Naarjetandarts.steffie.nl, Uitlegzorgverzekering.nl, Uitlegov-chipkaart.nl, Hoewerktdevoedselbank.nl, Hoewerktstemmen.nl en de nieuwe module Uitlegtoeslagen.nl.

 

Verwijswijzer.nl