Kort over corona

Begrijpelijke en toegankelijke informatie coronacrisis

Hierbij een eerste verzameling communicatie gericht op doelgroepen voor wie de normale publiekscommunicatie moeilijk te volgen en te duiden is: laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische aandoening, dementerenden, jongeren met een achterstand. Kortom, voor iedereen die een zetje kan gebruiken.

Betrouwbare organisaties die zelf pagina’s of zelfs hele websites hebben ontwikkeld voor hun achterbannen met complexere problematiek. Een eerste overzicht:

Projecten van Leer Zelf Online