Eenvoudige uitleg over corona

Steffie legt corona eenvoudig uit

De makers van Steffie hebben een stapsgewijze uitleg over corona gemaakt. De eenvoudige website is te vinden op corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen.


Corona.steffie.nl geeft begrijpelijke en betrouwbare informatie over het coronavirus, de coronatesten en dagbesteding. Binnenkort komt daar eenvoudige informatie over de nieuwe CoronaMelder-app bij. De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid. Met de website voorziet Steffie in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie legt corona eenvoudig uit Steffie beantwoordt vragen zoals: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen zoals goed je handen wassen, de nieuwe coronatesten en het maken van een dagindeling aan bod.

In de volgende versie gaat Steffie aandacht besteden aan angstreductie, terug naar de werkvloer en hoe iemand zijn of haar vrije tijd het beste kan indelen met een digitale dag- en weekplanner via een app. Veel mensen zitten immers nog steeds gedwongen angstig thuis nu. Ook heeft ze plannen voor vertalingen omdat grote groepen nieuwkomers niet of nauwelijks bereikt worden met cruciale informatie over corona.

Juist nu heeft iedereen behoefte aan betrouwbare en begrijpelijke informatie. Dat voorkomt ook angstgevoelens, stress en mogelijk zelfs gezondheidsproblemen. Vanwege de stapsgewijze uitleg, vriendelijke animaties en gesproken tekst is deze Steffie-module fijn voorlichtingsmateriaal voor meer dan 1,5 miljoen mensen.

Steffie heeft al veel moeilijke onderwerpen op een makkelijke manier uitgelegd. Op Steffie.nl vind je alle onderwerpen die al door haar zijn behandeld.

Neem voor meer informatie over deze eenvoudige uitleg contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272.

 


 

Meer projecten van Leer Zelf Online