Steffie helpt bij het aanvragen van toeslagen

Steffie geeft mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget eenvoudig uitleg. Ze gebruikt daarbij eenvoudige taal, gesproken tekst en heldere animaties. Meer dan anderhalf miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven maken gebruik van webhulp Steffie.

In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen. Bij de laagste inkomens - gezinnen die een gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van bijna tienduizend euro per jaar - vraagt 90 procent één of meer toeslagen aan voor een gemiddelde waarde van ruim tweeduizend euro. Met name de huurtoeslag komt in deze groep veel voor. In 2018 is er voor ruim 3.5 miljard euro aan huurtoeslag uitgekeerd. In de helft van de gevallen gaat er iets mis met de aanvraag. Daarvan vraagt 25% te weinig toeslag aan, 25% te veel. Beide fouten kunnen hele grote gevolgen hebben.

Grote groep kwetsbare mensen

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Bij de helft van de mensen die recht hebben op toeslagen gaat er iets mis. Zo hebben 450.000 mensen vorig jaar zorgtoeslag laten liggen, bleek uit onderzoek van Independer. Zij liepen daardoor gezamenlijk ruim 100 miljoen euro mis.

Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toeslag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op tegen het omslachtige digitale proces van de aanvraag. De website Uitlegtoeslagen.nl legt eenvoudig alles over toeslagen uit. De website is in samenwerking met de Belastingdienst en de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht gemaakt.

Wie is Steffie?

Webhulp Steffie.nl is een initiatief van Leer Zelf Online en ze biedt al sinds 2002 duidelijke uitleg over tal van ingewikkelde onderwerpen. Ze is er voor iedereen die een zetje kan gebruiken: mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden, asielzoekers, senioren, kinderen en vele andere kwetsbare groepen. Met speciaal ontworpen websites, duidelijke teksten en animaties worden moeilijke onderwerpen voor iedereen weer toegankelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld Uitlegov-chipkaart.nl, Hoewerktdevoedselbank.nl, Hoewerktstemmen.nl en nu dus ook met Uitlegtoeslagen.nl.

Hoe werken toeslagen?