Praten met Steffie

Steffie wint weer een innovatieprijs

Ze krijgt de Challenge Nederland Mediawijs 2019 voor haar speelse en effectieve toepassing!


In deze snel digitaliserende samenleving wordt mediawijsheid steeds belangrijker. Niet alleen voor de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbare groepen die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden.

Netwerk Mediawijsheid daagde haar partners uit om collectief mee te bouwen aan haar missie: Nederland mediawijs. Hoe bereiken we de mensen die achterblijven of zijn afgehaakt? En hoe ontwerpen we maatwerk voor kwetsbare mensen, zoals zij die een beperking hebben of zij die in armoede of eenzaamheid leven?

De nieuwe Steffie Assistent van Leer Zelf Online en partner DialogueTrainer past precies bij die missie. Het team van Leer Zelf Online ziet veel problematiek rondom het mediagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking, een groep van 1,1 miljoen mensen.

Daarom ontwikkelen ze een online gesprekstool waarmee mensen met een verstandelijke beperking een gesproken dialoog kunnen aangaan over mediagebruik. Met behulp van een tablet, computer of smartphone wordt het gesprek over mediagebruik op gang gebracht en gestructureerd.

Het verhaal van dit team bezorgde de jury kippenvel. De urgentie om een dergelijke tool te ontwikkelen voor deze doelgroep is groot. De cliënt blijkt openhartig in gesprek met de computer en de jury ziet dan ook groot potentieel van de tool voor andere (taboe-)onderwerpen. Inmiddels zijn er gesprekken met diverse ministeries en fondsen om dit unieke hulpmiddel op korte termijn verder door te ontwikkelen.