Eenzaamheid is dodelijk

Eenzaamheid moet professioneel opgelost worden

Lang was eenzaamheid iets abstracts met geraniums en bejaarde mensen, op te lossen door vrijwilligers met goede bedoelingen, een wandelingetje en een aai over de bol. De eenzame mens had zichzelf sociaal verwaarloosd: een ongewassen zwerver, een mensenschuwe kluizenaar of op z'n best een kattenvrouwtje.

Maar dan nu! Eenzaamheid is hot. Het is erkend coronaleed. Eenzaamheid heeft zijn tanden laten zien aan iedereen en is uit zijn eigen eenzaamheid gekropen. Zoals zitten het nieuwe roken werd, zo wordt eenzaamheid het nieuwe zitten. Mensen met een verstandelijke beperking hebben erg te lijden van de coronamaatregelen. De wereld is ineens nog veel ingewikkelder geworden, het maakt ze angstig en onzeker en er wordt veel over hun hoofd heen besloten. Sommigen zitten nog steeds in volle lockdown.

Langer leven door sociaal contact

Mensen kunnen daadwerkelijk sterven van eenzaamheid. Van verveling, ook. En het omgekeerde is ook waar: wanneer de verveling wordt weggenomen, blijven mensen langer leven. In een Nederlands verzorgingshuis hebben ze dat enkele jaren geleden per ongeluk ervaren. Het verzorgingshuis moest grootschalig verbouwd worden en bij deze operatie moesten alle bewoners tijdelijk hun kamers uit. Bij de planning was rekening gehouden met de, oneerbiedig gezegd, natuurlijke verloop van bewoners. Het plan was: als een kamer leegkomt, wordt deze verbouwd en kan een bewoner naar die kamer verhuizen. En dan kan de oude kamer van die bewoner ook weer worden verbouwd.


Trainingen voor begeleiders. ABCDate maakt veilige ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking mogelijk.

Verbouwing redt mensenlevens

Het liep heel anders, want waar ze niet op hadden gerekend: door de verbouwing gingen de ouderen niet meer dood. De verbouwing was al gestart en er werd lustig gesloopt, gemetseld, geloodgieterd en getimmerd. Onder de bewoners ontstonden levendige gesprekken, over de verbouwing, de keuze van het nieuwe behang, de kamerindeling, de bouwvakkers van tegenwoordig, de rommel en overlast die de verbouwing ook gaf en natuurlijk de communicatie vanuit het bestuur van het zorgcentrum. Er gebeurde elke dag wel wat en de bewoners hadden het veel te druk om te sterven. Planning in de war, natuurlijk, want zonder het natuurlijke verloop kwamen de kamers veel minder snel vrij.

Zoogdieren hebben elkaar nodig

Kortom: stop mensen in een kamer waar niks gebeurt en met weinig contact en ze verpieteren en sterven. Elk zoogdier verkommert zonder sociaal contact. Eenzame dierentuindieren vertonen allerlei repetitief gedrag. Er zijn nu zelfs artikelen over dierentuindieren die door de lockdown verveeld en eenzaam zijn - ze missen de bezoekers. Dierentuinen verzinnen van alles om de dieren gelukkig te houden, zoals in een Amerikaanse dierentuin een ontmoeting tussen zwijn en stokstaartjes. Ook gaan de pinguïns geregeld op excursie door het aquarium en een andere dierentuin nam de pinguïns mee naar een nabijgelegen kunstmuseum voor een ochtendje kunst en cultuur.

Op het Youtube kanaal van ABCDate beantwoordt Marleen vragen van mensen met een verstandelijke beperking over eenzaamheid.

ABCDate maakt mensen met een verstandelijke beperking minder eenzaam

Eenzaamheid is niet alleen sneu, maar eenzaamheid schaadt de gezondheid. Ze verwoest levens. Eenzaamheid is een risicofactor voor hechtingsproblemen, gedragsstoornissen, moeheid, depressie, dementie, hartproblemen en de dood. En er is nu met al die coronamaatregelen zoveel eenzaamheid. Als het gaat om secundair coronaleed, staat eenzaamheid op eenzame hoogte.

Met ABCDate proberen we daarom zowel op korte als de lange termijn eenzaamheid professioneel en duurzaam op te lossen. Met een geavanceerde website, app, trainingen en ontmoetingsavonden kunnen we samen met de zorgorganisaties het verschil maken voor duizenden mensen met een verstandelijke beperking. Stop eenzaamheid. Doe mee en neem vandaag nog contact op met info@abcdate.nl.

Meer projecten van Leer Zelf Online