Alles over de dood

Eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking

De nieuwe taboedoorbrekende website Allesoverdedood.nl geeft eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking.


De dood. Het is een onderwerp dat men maar al te graag vermijdt, want we leven toch in het nu? Nu moeten we genieten van het leven. Nu moet het gebeuren. En we denken niet aan het moment dat het zover is. En dat moment kan er elk moment zijn. Als we specifiek kijken naar de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking, dan is er voor hen weinig beschikbaar dat hen hierbij kan helpen.

“Naast elkaar mogen zitten, naast iemand die verdriet heeft. Dat is een hele eer. Dat is vriendschap en die vriendschap wordt alleen maar sterker als je zoiets als dood en rouw meemaakt.” Wouter en Ronald in De wereld van (pdf).

Eenvoudige uitleg over de dood

Boeken zijn te talig, dus erover lezen is vaak lastig. Erover praten is niet zo makkelijk. Maar hoe je het ook wendt of keert, ook mensen uit deze doelgroep overlijden of hebben te maken met mensen die overlijden in hun sociale kring. Wat kan deze mensen concreet helpen om met de dood en rouwverwerking om te gaan?

Hiervoor bieden wij de oplossing met deze eenvoudige website. Op de website staan diverse uitlegmodules. Deze gaan over wat doodgaan is, wat een begrafenis of crematie is en omgaan met verdriet als iemand er niet meer is. Op de website is ook een wensenboekje die de cliënt zelfstandig, maar ook met hulp van een begeleider of familie kan invullen. In dit wensenboekje kan de cliënt aangeven wat hij of zij zou willen na het overlijden. Begeleiders kunnen hier (pdf) een handleiding voor het gebruik van de website downloaden.

Duidelijk en direct

 • Mensen met een verstandelijke beperking willen vaak precies weten wat er gebeurt bij een begrafenis. Het is belangrijk dit op een eenvoudige manier uit te leggen.
 • Om te kunnen rouwen moet men begrijpen wat dood-zijn inhoudt.
 • Verlies is voor iedereen al een moeilijk bespreekbaar onderwerp; voor een persoon met een verstandelijke beperking die moeite heeft met abstracte concepten, is het nog veel complexer. Goedbedoelende begeleiders en familieleden schermen hen vaak af van de realiteiten van verlies en rouw.
 • Meer weten helpt, ook voor personen met beperkingen. Sterven en verlies liggen moeilijk in de samenleving en personen met beperkingen zijn meer dan anderen afhankelijk van die samenleving. In het omgaan met sterven en verlies hebben ze specifieke begeleiding nodig.

Partners

Onze innovatiepartner Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn zij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij hun ervaring en deskundigheid hebben ze zich ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is hun overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.

Leer zelf Online zet zich activistisch in om kwetsbare doelgroepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dit doet Leer zelf Online door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en waar nodig offline te ondersteunen. Leer Zelf Online activeert, agendeert en produceert als sociale onderneming onafhankelijk zonder enige vorm van structurele subsidie.

Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van:

 • HandicapNL
 • Stichting SFO
 • Ipse de Bruggen
 • Innovatiefonds Zorgverzekeraars
 • Stichting SPZ
 • Dr. Vaillant Fonds
 • Stichting Stimuleringsfonds Rouw