Waarom wel of niet?

Makkelijker praten over wilsonbekwaamheid

Steffie.nl heeft een website gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking met eenvoudige uitleg over wilsonbekwaamheid. De uitleg is ook gemaakt om persoonlijk begeleiders te helpen om makkelijker met hun cliënt over dit onderwerp te kunnen praten.


Wilsonbekwaamheid is een onderwerp waar Steffie zeer regelmatig vragen over krijgt. “Hoe leg je aan een cliënt uit dat hij of zij geen eigen beslissingen kan en mag nemen? Dat zijn geen gemakkelijke gesprekken. Voor beide partijen niet.”, aldus Maartje Böke, projectmanager van Leer Zelf Online. Tijdens de coronacrisis namen de vragen over wat je wel en niet zelf mag beslissen en het waarom enorm toe. "Om die reden hebben we ook een eenvoudige uitleg over de Wet zorg en dwang gemaakt. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening."

Op Wilsonbekwaamheid.steffie.nl legt Steffie aan de hand van voorbeelden uit wanneer iemand wel of niet wilsbekwaam is. Steffie geeft voorbeelden van situaties waarbij kleine beslissingen geen grote gevolgen hebben. Maar ze geeft ook voorbeelden waarbij een kleine beslissing wel grote gevolgen heeft. Als iemand wilsonbekwaam is, legt Steffie ook uit wie dan wel een keuze mag maken namens degene die wilsonbekwaam is.

Op de website krijgt de bezoeker voorbeelden waarbij hij of zij mag aangeven of de begeleider een juiste keuze maakt in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld of de begeleider mag bepalen wat iemand mag eten als avondeten. Op deze manier krijgt de cliënt inzage in het beslissingsproces van de begeleider.

De website is in samenwerking met Aveleijn, Leer Zelf Online en Raad op Maat gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met Jacques de Wit, 0348 743272, info@leerzelfonline.nl.

Beeld uit de uitlegmodule in begrijpelijke taal van het begrip wils(on)bekwaamheid.


Soms mag je iets niet vanwege coronamatregelen. Maar is dat wel terecht? Steffie legt eenvoudig uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en hoe je in contact kunt komen met een clientenvertrouwenspersoon op Hoewerktzorgendwang.nl.

Meer projecten van Leer Zelf Online