Hulp bij stemmen!

Stemmen is voor iedereen

Het is een hele drukte in de zaal. Leer Zelf Online geeft cliënten van Ipse de Bruggen uitleg over de rol van de gemeenteraad en tips hoe ze hun stem kunnen bepalen. Tijdens de workshop leren ze via de nieuwe leermodule Hoewerktstemmen.nl hoe je voorbereid naar het stemhokje gaat. De cliënten zijn best een beetje gespannen.


‘Ik word altijd zenuwachtig van de rij’, begint Wouter bij de vraag of hij stemmen moeilijk vindt. ‘En ik vind het stembiljet onduidelijk en ook zo groot’. Om het voor de cliënten minder spannend te maken oefenen zij daarom het stemmen via de nieuwe online module en gaan ze proefstemmen in een heus stemhokje. In de online module worden moeilijke woorden op een eenvoudige manier uitgelegd. De teksten worden voorgelezen zodat cliënten van bijvoorbeeld Ipse de Bruggen en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module.

Kelly vindt de vragen op de gewone stemwijzer vaak heel lastig. ‘Dan vraag ik of mijn moeder mij helpt.’ ProDemos ontwikkelde het programma ‘Stem jij ook?’ speciaal mensen voor mensen met een licht verstandelijke beperking zoals Kelly. Met een aangepaste verkiezingskrant en de website Stemjijook.nu organiseert ProDemos in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties zo’n veertig bijeenkomsten in het land. Op deze manier worden mensen met een lichte verstandelijke beperking wegwijs gemaakt in het stembureau en uitleg hoe je kiest uit alle informatie van de verschillende partijen.

Enthousiast over de leermodules

Ipse de Bruggen gaat met haar cliënten aan de slag met Hoewerktstemmen.nl om voor hen de voorspelbaarheid van het stemproces te vergroten. De begeleiders ondersteunen hen waar nodig. ‘Ieder mens boven de 18 jaar heeft stemrecht,’ vertelt Corry Baak, zorgcoach. ‘Maar voor onze cliënten is dat niet altijd eenvoudig. Daarom zijn we enthousiast over de leermodules. Zo kunnen onze cliënten met de ondersteuning die zij nodig hebben een eigen keuze maken. Dat past binnen de visie van Ipse de Bruggen. Cliënten zoveel als mogelijk de regie laten nemen.’ De cliënten reageerden na de workshop heel positief. ‘Ik heb veel geleerd vandaag. Nu weet ik wat ik moet doen in het stemhokje’, aldus Cherisse.


Leer Zelf Online (LZO) zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doet LZO door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen. De website Hoewerktstemmen.nl is door Leer Zelf Online in samenwerking met LFB en ProDemos en met financiële ondersteuning van de Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, Fonds Verstandelijke Gehandicapten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakt.

Ipse de Bruggen is een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel hen te ondersteunen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. www.ipsedebruggen.nl.

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Digitaal promotiemateriaal

Van het project Hoewerktstemmen.nl is promotiemateriaal beschikbaar voor op uw website. Hier (66 mb) kunt u verschillende banners, een flyer, foto's, een videotrailer en het persbericht downloaden.


Hoewerktstemmen.nl

Meer projecten van Leer Zelf Online