Iedereen moet kunnen stemmen

Leer Zelf Online brengt advies over toegankelijk stemmen uit

Dinsdag 23 februari 2021 hebben Leer Zelf Online (LZO), Voorall en de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) de bevindingen van het stemlaboratorium aangeboden aan Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Als voorzitter van de VNG gaat hij het rapport met alle 352 gemeentes in het land delen zodat zij daarmee hun voordeel kunnen doen. Van Zanen, gaf aan dat de verkiezingen zijn volledige aandacht hebben en het erg belangrijk te vinden dat iedereen kan gaan stemmen.

Aan het stemlaboratorium deden 25 mensen met een (verstandelijke beperking) beperking en senioren mee. Het leverde tal van inzichten op over het proces van het poststemmen, de inrichting van de stemlokalen en de bejegening van kwetsbare stemmers. Ook werden hun ervaringen meegenomen bij de bouw van de eenvoudige online stemhulp Hoewerktstemmen.nl. Het stemmen werd door alle coronapreventiemiddelen door iedere deelnemer als veilig ervaren.

Download hier het advies over het poststemmen en hier het advies over het stemmen voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Freek Felet biedt het advies van Leer Zelf Online aan aan de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, tevens voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Freek Felet biedt het advies van Leer Zelf Online aan aan de burgemeester van Den Haag Jan van Zanen, tevens voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Ervaringsdeskundigen geven waardevolle informatie

Het advies (PDF) vanuit de groep mensen met een (verstandelijke) beperking, brengt goed in beeld hoe het stemproces verloopt en hoe het wordt ervaren door de stemmers. Hoewel het stemmen goed verliep, zijn er nog wel verbeteringen aan de procedures mogelijk. Door deze verbeteringen wordt het stemproces voor mensen met een beperking prettiger, zelfstandiger en betrouwbaarder. De kans dat er iets misgaat waardoor een stem ongeldig is, wordt op die manier ook kleiner. In het stembureau verloopt het stemmen soepeler en efficiënter.

Poststemmen ingewikkeld

Het proces van poststemmen bleek te ingewikkeld voor een aantal deelnemers. Tijdens deze proef werden de helft van de stemmen ongeldig uitgebracht.

Uit het onderzoek bleek dat een aantal senioren dacht dat poststemmen de enige manier was om een stem uit te brengen. Dit is niet het geval. Iedereen mag zelf de keuze maken of hij of zij gaat poststemmen of de stem uitbrengt in het stemlokaal. Sommige deelnemers onderschatten de kans op fouten, ”Makkelijk, alles is voorgekauwd. Er staat precies wat je moet doen. Het kan niet missen”. Maar toch ging het bij de helft van de ervaringsdeskundigen dus fout.

Omdat het materiaal voor het poststemmen niet meer aangepast kan worden voor de komende Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart, hebben Leer Zelf Online en de SOC een advies (PDF) opgesteld over wat de overheid kan doen om begrijpelijke informatie te geven aan de senioren die dit jaar voor het eerst mogen poststemmen.

 

Het advies over het poststemmen voor senioren wordt door Henny Weerman aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen
Het advies over het poststemmen voor en door Haagse senioren wordt door Henny Weerman aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen.

Neem de tijd en zoek eventueel hulp

Kort samengevat is het advies voor mensen die dit jaar mogen briefstemmen: neem er vooral rustig de tijd voor om alles goed door te nemen. Mochten er zaken niet duidelijk zijn, vraag dan of iemand met u mee wil kijken. Kijk goed of u de formulieren juist invult en in de juiste envelop stopt.

Gemeente Den Haag voegt briefje met afgiftepunten toe

Uw stem kan met de reguliere post worden verzonden als u het formulier heeft ingevuld. U hoeft hiervoor niet te wachten tot 15, 16 of 17 maart. Niet iedereen wil het per post versturen maar het pakket zelf afgeven bij een van de afgiftepunten. Deze kunnen op de site van de gemeente worden opgezocht. Omdat de deelnemers van deze test dit lastig vonden, gaat de gemeente Den Haag in de envelop met informatie een brief toevoegen met daarop de voor u dichtstbijzijnde afgiftepunten.

Als u dit allemaal te veel werk is dan kunt u natuurlijk ook altijd met u stempluspas naar een stemlokaal gaan om op de reguliere manier u stem uit te brengen. Uit het onderzoek bleek ook dat de senioren het stemlokaal als veilig hebben ervaren.

Eenvoudige website met hulp in spraak en beeld

LZO heeft ook een toegankelijke website Hoewerktstemmen.nl gemaakt waar u alles nog eens rustig kunt doornemen. De website is in eenvoudig Nederlands en voorzien van spraak en beeld. Hier kunt u eventueel ook gebruikmaken van een kieshulp met de animatiefiguur Steffie.

Download hier het advies over het poststemmen en hier het advies over het stemmen voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Neem voor meer informatie over dit project vooral contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348 743 272.

 

Andere projecten van Leer Zelf Online