DigiD maar dan eenvoudig

Wilt u contact met de DigiD helpdesk? Dan kunt u bellen naar
088 - 123 65 55 of kijken op
digid.nl/contact/

Leer Zelf Online ontwikkelt hulp bij DigiD

DigiD is voor veel mensen best ingewikkeld. Onze DigiD oefen- en uitlegmodule van Steffie kan op iedere website geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld de SVB dat hier gedaan heeft. De gemeente Utrecht heeft er zelfs een speciale website aan gewijd.

De eenvoudige uitleg van DigiD is gratis voor eindgebruikers. Dat zijn er 14 miljoen.

Gesproken uitleg en en eenvoudig oefenen met DigiD

De lesmethode bestaat niet alleen uit theorie, je kunt ook oefenen. Dat is bij DigiD zelf uiteraard uitgesloten. Het oefenen met DigiD levert stressreductie op want er is geen tijdsdruk bij het gebruik. Zelf doen bevordert bovendien de opname van het geleerde. De module is voorzien van duidelijke illustraties en animaties. En er is gesproken vriendelijke feedback. Op deze manier is DigiD een stuk toegankelijker voor mensen met een verstandelijke beperking, senioren, statushouders, anderstaligen, jongeren, laaggeletterden en ex-gedetineerden.

Voorbeeld van de DigiD-uitleg in het Frans

Processen voorspelbaar maken

Veel kwetsbare burgers hebben namelijk moeite met de complexe aanvraag-, activatie en inlogprocessen van DigiD. De digitale sleutel van de toegangspoort tot veel rijksoverheidsinformatie, pensioenfondsen, gemeentes en zorgverzekeraars. Leer Zelf Online heeft daarom samen met de gemeente Utrecht en Logius een eenvoudige uitleg- en oefenomgeving ontwikkeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk problemen ondervinden bij het gebruik van deze sleutel.

Steffie helpt bij DigiD-gebruik

Meertalig

De DigiD-uitleg is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans, Arabisch en binnenkort ook in het Tigrinya. Deze volledig responsive lesmodules kunnen eenvoudig voorzien worden van logo en andere branding en is beschikbaar als embedded code en / of op een aparte url naar wens.

Desgewenst kan een aanvullende uitlegmodule worden ontworpen die speciaal is toegesneden op het gebruik van DigiD op de website van de instantie. De DigiD-uitleg is ook beschikbaar via onze partners Oefenen.nl en Digisterker.nl, een portal met speciale programma’s waar laaggeletterden, NT2-ers en laagopgeleiden zelfstandig of onder begeleiding kunnen oefenen om hun basisvaardigheden te verbeteren.

Wil je meer informatie over het gebruik van onze DigiD-uitleg en oefenmodule op jouw website? Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl.

Over DigiD

Steffie legt DigiD uitIn Nederland zijn ongeveer één miljoen mensen die moeite hebben met het begrijpen van lastige taal, woorden of zinnen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, zwakbegaafden, laaggeletter­den en mensen met een ontwikkelingsachterstand. Elke dag ervaren zij verschillende problemen die te maken hebben met hun dagbesteding en ook het internet hoort hierbij. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen niet altijd even makkelijk overweg met zaken van de overheid. Ze leren minder snel en hebben meer herhaling nodig om nieuwe dingen te leren. Om je online te identificeren bij overheidszaken heb je een DigiD nodig. Veel mensen komen hier niet uit en hebben daarom dringend hulp nodig.

Onderzoek

“Uit onderzoek van de gemeente Utrecht bleek dat 30% van de burgers moeite heeft met contact leggen met de overheid. DigiD speelt hierbij een belangrijke rol. DigiD is namelijk de sleutel tot dienstverlening van bijvoorbeeld Mijn Overheid, de Belastingdienst, het UWV, de SVB, gemeentes en zorgverzekeraars. Aan de hand van diverse focus- en klankbordgroepen hebben we bepaald waar precies de knelpunten zaten in het gebruik van DigiD door verschillende kwetsbare doelgroepen.” (Leer zelf online, DigiD)

MijnOverheid

Om toegang te krijgen tot MijnOverheid moet er worden ingelogd op een manier dat je je digitaal kunt identificeren. Momenteel kan je hier alleen DigiD voor gebruiken. Je bent dus eigenlijk verplicht om DigiD te gebruiken als je jouw berichten uit de Berichtenbox van MijnOverheid wilt zien. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking beginnen de problemen hier al. Zij hebben geen idee wat ze moeten doen en lopen daar op vast. Ook als het ze wel gelukt is om een account aan te maken, kunnen zij alsnog niet altijd even goed overweg met de service. Steeds meer overheidsorganisaties gebruiken DigiD voor hun dienstverlening via internet. Denk hierbij aan nationale organisaties, gemeenten, pensioenfondsen, provincies, waterschappen, zorg en zorgverzekeraars.

Ook voor het inloggen op MijnOverheid een eenvoudige uitlegwebsite ontwikkeld. Op MijnOverheid.Steffie.nl kunnen mensen die een zetje kunnen gebruiken veilig oefenen met inloggen.

Steffie legt DigiD uit aan Syrische vluchtelingen

Bezoek de eenvoudige website Digid.steffie.nl of bel met 088-1236555.

Over Leer Zelf Online

Leer Zelf Online is opgericht door internetbureau Netrex.nl omdat het voor steeds meer mensen moeilijk is om alle ontwikkelingen in de digitale wereld te volgen, laat staan te gebruiken. Bij Leer Zelf Online staan de kwetsbare mensen in de maatschappij centraal. Verschillende doelgroepen als senioren, mensen met een (verstandelijke) beperking, laaggeletterden, migranten en kinderen krijgen speciale websites of apps aangeboden om zelf thematisch te oefenen en hiervan te leren. Leer Zelf Online heeft geen winstoogmerk en creëert technologie op maat, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product. Het eindproduct is door iedereen te gebruiken en maakt het leven eenvoudiger. Zo bestrijden we technologie met technologie!

Download hier onze flyer (PDF).

Andere projecten van Leer Zelf Online

Wilt u contact met de DigiD helpdesk? Dan kunt u bellen naar
088 - 123 65 55 of kijken op
digid.nl/contact/