ABCMaatje voor Hagenaars

ABCMaatje van start met lokale pilot in Den Haag

Er zijn veel eenzame mensen met een verstandelijke beperking in Den Haag. ABCMaatje wil deze mensen helpen. Een proef met deze speciale versie van ABCDate maakt effectieve lokale eenzaamheidsbestrijding mogelijk.


ABCDate is een veilige en succesvolle methode voor eenzaamheidsbestrijding voor mensen met een verstandelijke beperking. ABCDate voorziet in een toegankelijke website, app, educatie, trainingen en diverse vormen van offline en online ondersteuning, ontmoetingen en contactbemiddeling.

Met ABCDate vergroten op dit moment meer dan 50 zorgorganisaties in Nederland de kans op liefde, vriendschap en geluk voor hun clienten. Mensen die zorg ontvangen van een van deze aangesloten organisaties kunnen gratis lid worden van ABCDate.


Geen zorg, wel hulp

Met ABCMaatje kan je veilig en eenvoudig contact maken met nieuwe mensen! Voor mensen met een verstandelijke beperking in die geen hulp van een zorgorganisatie ontvangen wil ABCDate een oplossing gaan bieden in de vorm van ABCMaatje. Bij ABCMaatje ligt de nadruk op veilig contact maken, vriendschap en gezelschap. Als de proef in Den Haag slaagt, kan deze lokale methode direct naar andere regio's en steden vertaald worden.

 


Veiligheid en gelijkwaardigheid

Veiligheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke uitgangspunten van ABCMaatje. Men kan daarom geen lid worden indien niet kan worden vastgesteld of de deelnemer een verstandelijke beperking heeft. Dat is de absolute grondslag. Mensen met kwade bedoelingen kunnen zo geweerd worden van het platform.

Op dit moment kan alleen de samenwerkende (zorg)organisatie mensen lid maken van ABCdate. Hiermee staat zij garant voor de verstandelijke beperking van de deelnemer en voor een vorm van begeleiding als dat nodig is. Sommige mensen hebben immers hulp nodig bij het maken van afspraken of mobiliteit. Tijdens de proef met ABCMaatje kunnen ook mensen lid worden die geen zorg krijgen van een organisatie. Contact Coaches van ABCMaatje verzorgen de intakegesprekken, de ontmoetingsavonden en andere contactmomenten.


Met ABCMaatje kan je veilig en eenvoudig contact maken met nieuwe mensen

Grote groep eenzame mensen

In Den Haag wonen op dit moment circa 5000 mensen met een indicatie (licht) verstandelijke beperking, waarvan 1700 in de categorie 18 tot en met 25 jaar vallen (CBS, Regionale spreiding personen met LVB, 2020). Een groot deel van deze groep mensen is eenzaam. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaker te maken met eenzaamheid dan mensen zonder verstandelijke beperking (respectievelijk 66% en 34%). Dit geldt voor zowel de emotionele als voor de sociale eenzaamheid. (SCP, Maatwerk in meedoen, 2020).

Bij de uitvoering van dit plan werken we intensief samen met organisaties zoals Voorall, MEE en VTV die zich in het Haagse ook bezighouden met dit probleem. Mensen die zorg ontvangen van Ipse de Bruggen of Middin kunnen al gratis lid worden van ABCDate. Voor de mensen die geen zorg ontvangen, wil ABCDate nu deze proef gaan opzetten.

Veilige ontmoetingsavonden

Met de sociale onderneming De Prael hebben we een samenwerking opgezet om de ABCMaatje ontmoetingsavonden op locatie vorm te gegeven. Los van de kracht van een sociale alliantie hebben we een eerste schets gemaakt van een mogelijke praktische uitvoering van ons actieplan. Uiteraard kan dit actieplan op punten altijd nog veranderd worden al naar gelang de nuttige inbreng van lokale partners en deelnemers.

ABCDate kan met hulp van de gemeente en diverse partners deze vorm van hulp mogelijk ook op de lijst van vergoedingen krijgen van de diverse maatschappelijke regelingen voor kwetsbare groepen. Hierin kan de hefboomwerking van een succesvolle pilot het absolute verschil maken. Gelukkige mensen met een verstandelijke beperking leven gezonder, kunnen zich zelf beter redden en dragen bij aan het geluk en welzijn van hun familie, vrienden, hulpverleners en bekenden.

Partners

Op dit moment wordt het project gesteund door het Oranjefonds, Fonds 21, Fonds 1818, Van Ommeren - de Voogt Stichting, Haagse Community tegen Eenzaamheid, Netrex en Leer Zelf Online in samenwerking met De Prael, Voorall, MEE Zuid-Holland Noord en Platform VG Haaglanden.

Meer weten of meedoen?

Neem dan vooral contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272. Download hier de flyer (PDF) van ABCMaatje. Je kan ook het onderstaande formulier invullen.

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Organisatie *
Bericht *

 

 

Over Leer Zelf Online

Leer Zelf Online is opgericht omdat het voor steeds meer mensen te ingewikkeld is om alle ontwikkelingen in de (digitale) wereld te volgen.

Bij Leer Zelf Online staan de kwetsbare mensen in de maatschappij centraal. Verschillende doelgroepen als senioren, mensen met een (verstandelijke) beperking, laaggeletterden, migranten en kinderen krijgen speciale websites of apps aangeboden om zelf thematisch te oefenen en hiervan te leren.

Leer Zelf Online creëert technologie op maat, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product. Het eindproduct is door iedereen te gebruiken en maakt het leven eenvoudiger. Zo bestrijden we technologie met technologie!

Lopende projecten van Leer Zelf Online