Betere toegang

Mystery guests onderzoeken het sociaal domein

De nieuwe website Toegangsociaaldomein.nl is voor gemeenten om te helpen de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken. Zestien mystery guests met een verstandelijke beperking onderzoeken vijf grote en kleine gemeentes in Nederland. De resultaten lopen zeer uiteen. Zowel positief als negatief.

Het project wint in november zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs van de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. De echte winnaars zijn iedereen met een verstandelijke beperking, inspecteur Petra Reulings die anders durfde te denken binnen de overheid en de lieve mensen van LFB die zich als mystery guests aan de balie van diverse gemeentes melden.

 

Het juryrapport stelt duidelijk dat de jury onder de indruk is van het project:

Door het probleem vanuit de personen met een licht verstandelijke beperking zelf te benaderen worden de analyses scherp en de oplossingen tastbaar. Het getuigt van lef om deze doelgroep als mystery guest in te zetten en in plaats van de opgeheven vinger een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van gemeenten.

De prijzen zijn een kroon op het werk van de medewerkers aan het project, in het bijzonder de mensen met een licht verstandelijke beperking die als mystery guest deelnamen.
In de onderstaande trailer zien we mystery guest Harry met een verstandelijke beperking de balies van de gemeente Utrecht bezoeken.

 

Toegangsociaaldomein.nl

De verzamelde inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeenten: Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk. Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundigen in alle fase van het onderzoek. Daarbij is nauw samengewerkt met Leer Zelf Online, de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben eerst aangeven wat voor hen belangrijk is. Dat waren zes punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. En ze hebben aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld. Al deze ervaringen zijn opgenomen in de website www.toegangsociaaldomein.nl.

Verkiezing

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg. De onafhankelijke vakjury bestaat uit professionals op het gebied van handhaving of toezicht.

Het juryrapport spreekt van een zeer innovatieve en voor de overheid hoogst ongebruikelijke maar effectieve methode om onderzoek te doen en verbeteringen aan te brengen in het sociaal domein van gemeentes.

De maatschappelijke relevantie van het project is groot. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen, mede dankzij de verschillende publicaties en de website met een handreiking voor gemeenten.

Hulp

Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Ook hulp bij schulden of steun bij het opvoeden van kinderen horen hierbij.

Deze hulp is voor mensen die het lastig vinden om dit zelf te doen. En niemand om zich heen hebben die kan helpen. Dit geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hun is makkelijke toegang een absolute noodzaak.

Meer projecten van Leer Zelf Online