Zo werkt de huisarts

Naar je huisarts

De nieuwe website Naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende webjuf Steffie en kunnen er zelfs telefoongesprekken oefenen.


“Iedereen kent dat gevoel wel. Je voelt je niet lekker, maar wat doe je dan? Dat is voor iedereen een lastige vraag, maar ook één van de praktische problemen waar mensen met een verstandelijke beperking tegenaan lopen”, aldus programmaleider Hennie Boeije van het Nivel.

Twee vliegen in een klap

Met drie uitlegmodules legt de bekende webhulp Steffie in eenvoudig Nederlands uit wat je kan doen als je je niet lekker voelt, hoe je precies kan achterhalen waar je last van hebt en hoe een bezoek bij de huisarts precies gaat. Jacques de Wit van Leer Zelf Online (LZO): “We vergroten hiermee de voorspelbaarheid van het proces, wat de stress vermindert.” Met deze voorbereiding plus een oefenmodule om te bellen en om een afspraak te maken bij de huisarts, is niet alleen het beoogde doel om patiënten beter voor te bereiden op hun afspraak bij de huisarts, maar dat ook huisartsen gerichter en sneller kunnen achterhalen wat de oorzaak van de klacht is. En dat is hard nodig, aldus Boeije: “Deze doelgroep vindt het soms lastig om hun klachten in te schatten of te verwoorden. Wanneer ze niet naar de huisarts gaan terwijl dat wel nodig is, levert dat ongemak op of verergering van klachten. Steffie laat hen zien waar ze informatie kunnen vinden en met wie ze kunnen praten om een beslissing te nemen.

Klachten in kaart

Door eenvoudige voorlichting te geven hoe een afspraak bij de huisarts gaat, is de patiënt beter voorbereid wat hij bij de afspraak kan verwachten. Ook kan vooraf de klachten van de patiënt in kaart worden gebracht. De patiënt vult op de website een complete vragenlijst in waar uiteindelijk een samenvattend document uitkomt. Dit document print de patiënt uit om mee te nemen naar de huisarts. Op deze manier denkt de patiënt vooraf beter na over de klacht en is het voor de huisarts ook eenvoudiger om tot de kern van de klacht te komen. “De hele website vertalen we naar het Syrisch Arabisch en het Tigrinya. Vervolgens print de website de vragenlijst in het Nederlands uit. Op deze manier verlaag je ook de drempel als het gaat om een taalbarrière”, aldus De Wit.

Naarjehuisarts.nl is een product van Leer Zelf Online en het Nivel en is gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

Leer Zelf Online (LZO) zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doet LZO door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen. Het Nivel is het Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg. Het verricht onafhankelijk beleidsonderzoek in opdracht van diverse partijen dat openbaar wordt gepubliceerd.

Enkele cijfers

In Nederland zijn ongeveer 5000 huisartsenpraktijken. In een toenemend aantal gevallen zijn dat gezondheidscentra en meermanspraktijken.

Wat valt verder op?

  • Ruim driekwart (78%) van de patiënten die staan ingeschreven bij een huisarts heeft contact met de huisartsenpraktijk.
  • Bij de huisartsen ingeschreven patiënten hadden gemiddeld 4,4 keer contact met de huisartsenpraktijk; patiënten van 85 jaar en ouder het vaakst (13 keer) en kinderen van 5-17 jaar het minst vaak (2 keer).
  • Het zorggebruik van patiënten is in de periode 2011-2017 nauwelijks veranderd. Sinds 2014 stijgt het gemiddeld aantal gedeclareerde contacten per patiënt licht.
  • De hoeveelheid anderstaligen die zich melden bij de huisarts neemt toe.
  • Er zijn wel veel hulpmiddelen voor de medische professionals, maar er is nog weinig ontwikkeld voor de doelgroep zelf.

Naarjehuisarts.nl is door LZO samen met het NIVEL speciaal ontworpen voor een grote groep kwetsbare mensen. De komende maanden wordt er gewerkt aan een versie 2.0 van de website, waarbij het ook mogelijk wordt om andere talen als het Tigrinya (uit Eritrea) te gebruiken.

Naarjehuisarts.nl

 

Meer projecten van Leer Zelf Online