Toegankelijk en veilig stemmen

Steffie helpt bij het uitbrengen van een stem

Steffie | Zo werkt het!Gemeentes kunnen kwetsbare inwoners ondersteunen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Steffie schiet te hulp met de succesvolle website Hoewerktstemmen.nl met daarop ook het eenvoudige Kieskompas met Steffie! Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hielp Steffie meer dan 350.000 mensen bij het uitbrengen van hun stem.

Kwetsbare mensen krijgen begrijpelijke informatie over het stemproces en worden op een onafhankelijke manier geholpen bij het maken van een politieke keuze. In het stemlaboratorium van Steffie helpen 25 mensen met diverse beperkingen en senioren mee om de toegankelijkheid van de verkiezingen te toetsen. Alleen de inzet van ervaringsdeskundigen kan volgens haar in een vroeg stadium fouten opsporen en hulpmiddelen verbeteren.

De inzet van een stemhulp leidt tot een hogere opkomst, tot wel 10%. Belangrijk hierbij is de toename van het politiek zelfvertrouwen.

Iedereen moet eenvoudig kunnen stemmen

Meer dan andere stemhulpen, motiveert Hoewerktstemmen.nl van Steffie kiezers op onderzoek uit te gaan en zo kennis op te doen over de standpunten van de partijen. Steffie legt de werking van de gemeenteraad en lokale democratie uit. Ook kan je met Steffie oefenen met het uitbrengen van je stem en toetst ze in een stemlaboratorium de toegankelijkheid van het stemproces.

  • Hoewerktstemmen.nl wordt gemaakt door en voor mensen met een beperking en senioren.
  • Het Kieskompas met Steffie wordt gemaakt volgens een beproefde wetenschappelijke methode en is volstrekt onafhankelijk.
  • Alle standpunten van politieke partijen worden gecontroleerd; politiek opportunistisch gedrag maken wij onmogelijk.
  • We maken een Kieskompas met Steffie met alle politieke partijen en zorgen er zo voor dat alle issues goed tot hun recht komen.
  • Bij Kieskompas met Steffie kan iedereen input leveren voor de onderwerpen en stellingen, ook inwoners.
  • Geen stemadvies, maar zicht op je eigen positie ten opzichte van partijen in het politieke landschap van de gemeente.
  • Ruimte voor nuance door het gebruik van vijf antwoordmogelijkheden (i.p.v. alleen ja of nee).
  • Elke partij krijgt een ‘eigen’ pagina in het Kieskompas met Steffie met extra informatie over kandidaten en standpunten.
  • Het invullen van een Kieskompas met Steffie is helemaal anoniem. Geen enkel antwoord is herleidbaar tot de gebruiker.
  • We leveren wekelijks anonieme data over gebruikers, zoals leeftijd en postcodegebied; zeer geschikt voor gerichte acties voor opkomstbevordering.

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272.

Ervaringsdeskundigen testen de nieuwe stemhulp van Steffie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

 

Het stemlaboratorium van Leer Zelf Online in de gemeente Den Haag
Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking testen het stemproces in het stemlaboratorium van Leer Zelf Online in de gemeente Den Haag.

 

Het stemlaboratorium van Leer Zelf Online in de gemeente Den HaagErvaringsdeskundigen met een visuele beperking testen het stemproces in het stemlaboratorium van Leer Zelf Online in de gemeente Den Haag.

 

Steffie helpt je met de verkiezingen