Sociale netwerken in kaart brengen

De mensen om je heen zijn belangrijk!

Dit hulpmiddel laat in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de bewoner of cliënt zien. De uitkomst houdt rekening met verschillende leefgebieden en is speciaal ontworpen voor laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en senioren.

Genogram en ecogram

ABCDate, contactbemiddeling voor mensen met een verstandelijke beperking
Kijk ook eens naar onze methode ABCDate.nl

Een ecogram is als een röntgenfoto van het sociaal netwerk. Het genogram is een vergelijkbaar instrument. Echter, een genogram brengt het familienetwerk in kaart terwijl het bij een ecogram niet alleen om familie gaat, maar ook om andere personen waarmee de bewoner een belangrijke persoonlijke verbinding heeft.

Denk bijvoorbeeld aan vrienden, medebewoners, kennissen, collega’s en (geestelijk) raadslieden. In een ecogram zijn ook praktische contacten opgenomen zoals artsen, de fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerkers of activiteitenbegeleiders.

Steffie brengt het sociale netwerk in kaart

Een ecogram heeft de vorm van een cirkel. Daarin staat eventueel de naam van de cliënt. Vervolgens maakt webhulp Steffie rondom deze cirkel allerlei rondjes. De rondjes staan voor de persoonlijke contacten van de cliënt. In de afbeelding is te zien hoe de circkel precies opgemaakt wordt.

Welke gegevens worden in een ecogram opgenomen?

Een ecogram toont het sociaal netwerk van de cliënt. Deze gegevens worden verbonden aan de cirkel in het midden van een ecogram, de cliënt. Bij deze verbinding toont een ecogram de aard van de relatie met de cliënt.

De aard van de verbinding omvat vier letters. Deze vier letter staan voor (p)raktische steun, (g)ezelschap, (a)dvies en uitwisseling informatie en (e)motionele steun. Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens, deze worden in de training verder toegelicht.

Demensenommijheen.nl kan door iedereen gratis worden gebruikt. Eventueel kan dit hulpmiddel voor uw organisatie op maat worden gemaakt. Opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom op info@leerzelfonline.nl.

Andere hulpmiddelen van Leer Zelf Online