Naar je tandarts!

Een leuk praatje voorkomt een gaatje!

Goede mondzorg is erg belangrijk in de gehandicaptenzorg. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer dan andere mensen problemen met hun gebit. Daarnaast is het poetsen van het gebit van mensen met een verstandelijke beperking voor medewerkers niet makkelijk. Vaak is er verzet tegen het tandenpoetsen. Samen met het Fonds Mondgezondheid hebben we daarom Naarjetandarts.nl gemaakt.

Onderliggende klachten

Hiermee wordt mensen met een verstandelijke beperking op een leuke manier verteld hoe ze tandvleesontsteking en gaatjes kunnen voorkomen. Goede mondzorg kan behalve klachten aan het gebit namelijk ook problemen voorkomen als ondervoeding, spraakgebrek en andere gezondheidsklachten.

Daarnaast kan goede mondzorg gedragsproblemen voorkomen, want cliënten zijn niet altijd in staat pijn aan het gebit te benoemen. Het kan dus zo zijn dat die pijn de oorzaak is van gedragsproblemen.

Angtsreductie

Onderzoek van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft aan dat de mondgezondheid van mensen met een verstandelijke beperking vaak niet ideaal is. Het rapport spitste zich vooral toe op de kwaliteit van het handelen van begeleiders en zorgorganisaties. Door echter de patiënt als doelgroep te nemen kunnen we door informatieverstrekking, bewustwording en angstreductie mogelijk een gedragsverandering teweegbrengen.

Hierdoor ontstaat meer bewustzijn over de status van het eigen gebit, begrip over het belang van een goede mondgezondheid en minder angst voor bezoeken aan de tandarts en bepaalde behandelingen.

Bredere doelgroep

Deze effecten zijn natuurlijk niet alleen op mensen met een lichte verstandelijke beperking van toepassing. Onze Steffie-lesmodules kunnen immers door iedereen die een zetje nodig heeft, worden gebruikt. Aansluitend op de succesvolle website Naarjehuisarts.nl kan nu dus binnen de tandheelkunde, waar bepaalde zaken nog sterker spelen (zelfzorg, angst), ook een oplossing aangeboden worden.

 

Naarjetandarts.steffie.nl

 

Naarjetandarts.nl is mogelijk gemaakt met steun van Het Fonds Mondgezondheid. Het Fonds heeft tot doel het bevorderen van de bewustwording en het vergroten van de kennis over de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid.

Dit fonds is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsorganisatie van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Het Fonds wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Arts en Auto (VvAA) en Henry Schein, die als partners aan het Fonds verbonden zijn.

 

Andere projecten van Leer Zelf Online