Kort over corona

Begrijpelijke en toegankelijke informatie coronacrisis

Hierbij een verzameling communicatie gericht op doelgroepen voor wie de normale publiekscommunicatie moeilijk te volgen en te duiden is: laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische aandoening, dementerenden, jongeren met een achterstand. Kortom, voor iedereen die een zetje kan gebruiken.

Minister-president Rutte bespreekt de inzet van Steffie.nl in de Tweede Kamer voor effectieve communicatie met kwetsbare doelgroepen.

Betrouwbare organisaties die zelf pagina’s of zelfs hele websites hebben ontwikkeld voor hun achterbannen met complexere problematiek. Een eerste overzicht:

Projecten van Leer Zelf Online