Alles over de dood

Steffie vertelt over de dood en rouwverwerking

Leer Zelf Online (LZO) en Ipse de Bruggen hebben een website ontwikkeld die ingaat op doodgaan en rouwverwerking. De website is bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, hun begeleiders en ouders.


De dood is een onderwerp dat men liever vermijdt; want we leven toch in het nu? We denken niet graag aan het moment dat het zover is. Terwijl dat moment er zo kan zijn. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking was weinig beschikbaar dat hen hierbij kan helpen. 'Erover lezen is vaak lastig, omdat boeken voor hen vaak te talig zijn', vertelt Corry Baak, beleidsmedewerker bij Ipse de Bruggen. 'Praten erover is ook niet zo makkelijk. Maar ook mensen uit deze doelgroep overlijden of hebben te maken met mensen die overlijden in hun sociale kring. De website Allesoverdedood.nl kan hen concreet helpen om met de dood en rouwverwerking om te gaan.'

"Naast elkaar mogen zitten, naast iemand die verdriet heeft. Dat is een hele eer. Dat is vriendschap en die vriendschap wordt alleen maar sterker als je zoiets als dood en rouw meemaakt." Wouter en Ronald in De wereld van (pdf).

Eenvoudig en begrijpelijk

Marleen Mentink van LZO werkt al meer dan anderhalf jaar aan dit project. "Mensen met een verstandelijke beperking willen vaak precies weten wat er gebeurt bij een begrafenis. Het is belangrijk dit op een eenvoudige manier uit te leggen. Om te kunnen rouwen moet men begrijpen wat dood-zijn inhoudt. Op de website staan diverse uitlegmodules. Deze gaan over wat doodgaan is, wat een begrafenis of crematie is en omgaan met verdriet als iemand er niet meer is. Op de website is ook een wensenboekje die de cliënt zelfstandig, maar ook met hulp van een begeleider of familie kan invullen. In dit wensenboekje kan de cliënt aangeven wat hij of zij zou willen na het overlijden."

Cakeproeverij en rouwbus

Tijdens de lancering bij Bisnis in Zoetermeer was Peter Dibbets aanwezig. Peter is een uitvaartbegeleider met een verstandelijke beperking en samen met cliënten van Ipse de Bruggen ging hij in de rouwbus, die voor deze dag speciaal een rondje reed. Ook liet hij cliënten proeven van verschillende soorten cakes en maakten zij samen herinneringsdoosjes en versierde fotolijstjes. Ook Peter - maker van het boekje Doodgewoon voor mensen met een verstandelijke beperking - is heel blij met dit taboedoorbrekende project. "Geweldig! Ook de collega's in de uitvaartbranche zijn heel enthousiast. Ik heb al veel mooie reacties gehad! Het maakt dit moeilijke onderwerp beter bespreekbaar voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als hun begeleiders."

Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.

Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare doelgroepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dit doet Leer zelf Online door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en waar nodig offline te ondersteunen.

Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van:

  • HandicapNL
  • Stichting SFO
  • Ipse de Bruggen
  • Innovatiefonds Zorgverzekeraars
  • Stichting SPZ
  • Dr. Vaillant Fonds
  • Stichting Stimuleringsfonds Rouw