Beweeg en eet gezonder

Steffie helpt je gezonder te leven!

Steeds meer mensen zijn te zwaar en hebben een ongezonde manier van leven. Ook mensen met een verstandelijke beperking. 


Onderzoek toont aan dat een groot deel van deze doelgroep ongezond leeft en te weinig beweging heeft. Met alle gevolgen van dien. Een gezondere leefstijl wordt beïnvloed door kennis, attitudes en vaardigheden. Het grip krijgen op de eigen gezondheid is een recht voor iedereen. Dit geldt dus voor alle groepen in de samenleving. Een groep die niet genoeg middelen in handen had om grip te krijgen op haar eigen gezondheid en ook nog niet voldoende geïnformeerd was over gezond gedrag, was de groep ‘mensen met een verstandelijke beperking’.

Daarom is Kijkopgezond.nl ontwikkeld. Om mensen met een verstandelijke beperking te voorzien van informatie over gezond eten en bewegen. Zodat zij, gebaseerd op deze kennis, bewuste keuzes kunnen maken over een gezonde leefstijl. Op een leuke, speelse en educatieve manier wordt informatie verstrekt over gezondheid.

Met de ontwikkeling en implementatie van Steffie Gezond wordt bereikt dat mensen met een verstandelijke beperking:

  • weten dat voeding en beweging invloed hebben op hun gezondheid;
  • weten wat de belangrijkste factoren zijn voor gezonde voeding en bewegen;
  • begrijpen dat zij zelf keuzes kunnen maken als het om gezonde voeding/meer bewegen gaat;
  • wat die gezonde keuzes dan zijn;
  • oefenen met het maken van die keuzes;
  • met ouders, vrienden, familie en verzorgers praten over gezonde voeding en meer bewegen;
  • weten waar zij meer informatie kunnen vinden over gezonde voeding en meer bewegen.

Het gebruiken van ‘Steffie Gezond’ zal uiteindelijk bijdragen aan een gezondere leefstijl op het gebied van voeding en bewegen. Daarmee wordt overgewicht beperkt en het risico op chronische aandoeningen als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten beperkt. Daarnaast zal de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking toenemen en zijn zij meer in staat regie te nemen/ te houden over hun eigen gezondheid.

Steffie helpt je gezonder te leven!

 

Bekijk de website