Bekijk het nuchter!

Bekijk het nuchter

Op deze website worden kwetsbare groepen in de samenleving op een laagdrempelige, beeldende manier geinformeerd over alcohol- en cannabisgebruik.

Bekijkhetnuchter.nl geeft eenvoudig en origineel - met weinig geschreven tekst en veel beelden en gesproken woord - uitleg over alcohol en het roken van hasj of wiet.

Jongeren en volwassenen in Nederland gebruiken regelmatig alcohol en drugs. Onder hen nemen licht verstandelijk gehandicapten (LVG) een speciale plaats in. Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een verhoogde kwetsbaarheid waardoor hun gebruik eerder tot problemen kan leiden.

Directe producten voor deze doelgroep waren er nog niet. Daarnaast krijgt onze samenleving in rap tempo steeds meer vorm via moderne media. De enkele websites die bestaan voor jongeren over dit onderwerp, bieden hun website en informatie niet zodanig aan (toegankelijkheid en begrijpbaarheid) dat ze voor genoemde groep aantrekkelijk zijn. Deze expertise ligt wel bij Steffie.

Steffie is een aansprekende digitale dame die maatschappelijke onderwerpen op een eenvoudige en leuke manier uitlegt. Steffie.nl is zeer bekend bij de doelgroep en zij weet hoe zij deze groep moet aanspreken. Steffie speelt in op de verschillende leerprocessen door informatie auditief, visueel en tekstueel (taalniveau B1) aan te bieden op een niveau die bij deze doelgroep past.
 

Bekijk de website