Toegankelijk sociaal domein

Een toegankelijk sociaal domein voor mensen met een verstandelijke beperking

Deze nieuwe website van het Toezicht Sociaal Domein en Stichting Leer Zelf Online is voor gemeenten om te helpen de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Hulp

Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Ook hulp bij schulden of steun bij het opvoeden van kinderen horen hierbij.

Deze hulp is voor mensen die het lastig vinden om dit zelf te doen. En niemand om zich heen hebben die kan helpen. Dit geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hun is makkelijke toegang een noodzaak.

Onderzoek

Toezicht Sociaal Domein en Leer Zelf Online onderzochten in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Hier zijn zes belangrijke punten, tips en hulpmiddelen uitgekomen die zorgen voor een makkelijke toegang. Hierover kun je lezen op deze website.