Bijstand aanvragen

Bijstand aanvragen is best ingewikkeld

Online hulp voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking beschikbaar

Steffie helpt met bijstand aanvragen Bijstand aanvragen bij een gemeente vraagt al snel om administratieve basiskennis en computervaardigheden. Veel mensen hebben angst voor deze papierwinkel en het kost de gemeente veel tijd en geld om alle incomplete aanvragen af te handelen. De maatschappelijke schade is hierdoor groot. De gemeente Utrecht komt daarom haar kwetsbare burgers tegemoet met een eenvoudige uitleg van het proces. Webhulp Steffie legt in je eigen tempo uit hoe een bijstandsaanvraag in zijn werk gaat en wat je allemaal mee moet nemen voor het intakegesprek.

De gemeente Utrecht loopt met toegankelijke websites voor kwetsbare burgers voorop op andere gemeentes in Nederland. Steffie voorziet al vijftien jaar in hulp bij taal en rekenen, maar ook bij digitale vaardigheden en bijvoorbeeld werk- en gezondheidsvaardigheden. Het beleid van de gemeente Utrecht is erop gericht dat mensen toegerust zijn. We stellen vast dat ondanks dat beleid een groot deel van de samenleving niet over voldoende basiskennis en vaardigheden beschikt. Dat is niet een lokaal maar een groot maatschappelijk probleem. Er zijn inspanningen gedaan voor bepaalde groepen, maar zonder gewenst resultaat. Ook gaat de landelijke overheid te veel uit van de zelfredzaamheid van mensen. Utrecht wil hier een verschil gaan maken.

Voor 3 miljoen mensen is actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend en bestaat een risico op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting.

In de context van de participatiesamenleving en de daaraan gekoppelde verwachtingen dat mensen steeds meer zelf het heft in eigen handen nemen, en ondersteuning en educatie steeds meer zelf regelen en organiseren, bestaat een groep mensen die kwetsbaar is. Voor deze groep mensen is actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend en bestaat een risico op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Het is daarom belangrijk dat deze mensen worden versterkt in de eigen kracht, online worden empowered en worden geactiveerd.

Leer Zelf Online en haar uitgebreide partnernetwerk met organisaties als Netrex.nl, Oefenen.nl en Organiq.nl zijn van mening dat er langs een andere weg inspanningen gedaan moeten worden. Er kan veel beter gekeken worden naar wie mensen echt zijn dan in groepen die in beleidsteksten genoemd worden. Zoals laaggeletterden en kwetsbaren, termen die zelfs marketingtermen zijn geworden. Hoe kunnen zij geholpen worden in het zetten van stappen in hun ontwikkeling? Zij kunnen op talloze aspecten in hun leven een stap vooruitzetten als daar de juiste (digitale) ondersteuning bij wordt geboden. Leer Zelf Online bedient mensen op maat op een positieve manier in hun eigen ontwikkeling. Juist de inzet van technologie om het aanbod digitaal interessant en groter te maken biedt de mogelijkheid tot opschaling en een groter bereik. De uitleg van de bijstandsaanvraag in Utrecht is daar een mooi voorbeeld van.

Bekijk de website

Steffie helpt met bijstand aanvragen