Hoe werkt stemmen?

Steffie helpt mee bij de verkiezingen!

Eenvoudige uitleg voor mensen die een zetje kunnen gebruiken

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een dag waarop, volgens Jacques de Wit, creatief directeur van Leer Zelf Online, honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden niet gaan stemmen of ongeldig stemmen. “Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, de Kiesraad, ons eigen onderzoek en verhalen van clienten en diverse netwerkpartners”, aldus Jacques.

“Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen ze niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag. Daarbovenop komen coronamaatregelen als mondkapjes, poststemmen, meerdere volmachten en het sluiten van veel stembureau's.”

Hoewerktstemmen.nl van Steffie gaat meer kwetsbare mensen naar de stembus brengen door de voorspelbaarheid van het stemproces voor hun te vergroten en hun angst te verkleinen. Dit jaar presenteert Leer Zelf Online ook het Kieskompas met Steffie. Een eenvoudige kieshulp voor het bepalen van je politieke voorkeur.


Uitleg- en oefenmodule als kalmeringsmiddel

Verkiezingen in het algemeen zijn ingewikkeld. Er zijn diverse uitzonderingen en mitsen en maren, die maken dat geen enkele procesgang van een verkiezing hetzelfde is. Op deze website wordt ook uitgelegd wat een parlement is en hoe het land wordt bestuurd. Ook het hele proces vanaf dat de stempas op de deurmat valt tot en met dat de stempas in de stembus zit, wordt in detail besproken.

Om de doelgroep klaar te stomen om daadwerkelijk te gaan stemmen, helpen zij in de oefenmodule de vriendelijke animatie Steffie om haar stem uit te brengen. Om deze uitlegmodule te maken wordt in Den Haag voor de focusgroep zelfs een compleet stemlokaal nagebouwd. In dit stemlaboratorium kan ook de overheid verschillende processen testen.

Kieskompas met Steffie

Ook voor de andere verkiezingen die in Nederland worden gehouden, heeft Leer Zelf Online plannen. “We zitten met diverse enthousiaste partners om tafel om ook de verkiezingen van de gemeenteraden, Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschappen eenvoudig uit te leggen”, zegt Jacques. “Iedereen in Nederland die stemrecht heeft, moet ook in staat zijn om te kunnen stemmen. Samen met Kieskompas bouwen we op dit moment een eenvoudige kieshulp. Als je uitlegt hoe je kan stemmen, moet je eigenlijk ook helpen bij het maken van een keuze."

Verder zijn er bij Leer Zelf Online plannen voor een Steffie Assistent die met behulp van kunstmatige intelligentie mensen helpt bij het maken van een keuze. Een stemhulp in de vorm van een chatbot (ook wel conversational agent genoemd) biedt een manier om informatie dynamischer aan te bieden, passend bij iemands informatiebehoefte. De bezoeker kan met de Steffie Assistent een gericht antwoord krijgen op specifieke vragen over de stemhulpstelling. In vergelijking met statische tekst die gebruikers moeten doorzoeken, hoeven ze zo dus minder moeite te doen om de relevante informatie te vinden.

Met nieuwe verkiezingen op komst is de kans groot dat Nederlanders weer massaal gebruikmaken van stemhulpen om zich te informeren over de standpunten van politieke partijen en een stemadvies op maat te krijgen. Zaak dus dat het stemadvies berust op oordelen op stellingen die de gebruiker ook daadwerkelijk heeft begrepen. Een voorbeeld van een dergelijke slimme assistent staat op Hoewerktorgaandonatie.nl.

Begrijpelijkheid is toegankelijkheid

De eenvoudige uitlegwebsite met kieshulp voor de komende verkiezingen wordt volledig ondersteund door Steffie. Steffie is een vriendelijke animatie die de moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt. Ze leest de teksten voor, zodat laaggeletterden en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module. Het taalniveau is aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden en lange zinnen vind je in deze module dus ook niet terug.

Hulp van ervaringsdeskundigen

We maken de kieshulp samen met de doelgroep – mensen die iets meer hulp nodig hebben. Zo organiseren we focusgroepen om een goede tool te maken. En de eerste focusgroep liet gelijk al een aantal mooie verbeterpunten zien! Zo maakten we het contrast duidelijker, verbeterden we de teksten en is het design nóg toegankelijker. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen meekomt – zeker digitaal – én een weloverwogen politieke keuze kan maken bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. We houden je graag op de hoogte over de ontwikkelingen van onze hulpmiddelen en staan er zeker voor open om de krachten te bundelen!

Samenwerking

De website met de kieshulp wordt gemaakt in samenwerking met Kieskompas, SIDN Fonds, Stichting Democatie en Media, Ipse de Bruggen en de G4 gemeentes. Wil je ook meedoen met dit project? Neem dan voor meer informatie vooral contact op met projectleider Jacques de Wit via info@leerzelfonline.nl of 0348743272.

 

Hoe werkt stemmen?

Bekijk de website

Andere inclusieve projecten van Leer Zelf Online