Hoe werkt stemmen?

Steffie helpt mee bij de volgende verkiezingen!

Eenvoudige uitleg voor mensen met een verstandelijke beperking

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Een dag waarop, volgens Jacques de Wit van stichting Leer Zelf Online, honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden niet gaan stemmen of ongeldig stemmen. “Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, ons eigen onderzoek en klachten vanuit diverse netwerkpartners”, aldus Jacques. “Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen ze niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag”. Hoewerktstemmen.nl gaat meer kwetsbare mensen naar de stembus brengen door de voorspelbaarheid van het stemproces voor hun te vergroten.

Uitleg- en oefenmodule als kalmeringsmiddel

Verkiezingen in het algemeen zijn ingewikkeld. Er zijn diverse uitzonderingen en mitsen en maren, die maken dat geen enkele procesgang van een verkiezing hetzelfde is. Op deze website wordt ook uitgelegd wat een gemeenteraad is en hoe een gemeente wordt bestuurd. Ook het hele proces vanaf dat de stempas op de deurmat valt tot en met dat de stempas in de stembus zit, wordt in detail besproken. Om de doelgroep klaar te stomen om daadwerkelijk te gaan stemmen, helpen zij in de oefenmodule de vriendelijke animatie Steffie om haar stem uit te brengen. Om deze uitlegmodule te maken is voor de focusgroep zelfs een compleet stemlokaal nagebouwd in het stadhuis van Utrecht.

Toekomstmuziek

Ook voor de andere verkiezingen die in Nederland worden gehouden, heeft stichting Leer Zelf Online plannen. “We zitten met diverse enthousiaste partners om tafel om ook de verkiezingen van de Tweede Kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschappen eenvoudig uit te leggen”, zegt Jacques. “Iedereen in Nederland die stemrecht heeft, moet ook in staat zijn om te kunnen stemmen”.

Begrijpelijkheid is toegankelijkheid

De website wordt ondersteund door Steffie. Steffie is een vriendelijke animatie die de moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt. Ze leest de teksten voor, zodat laaggeletterden en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module. Het taalniveau is aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden en lange zinnen vind je in deze module dus ook niet terug.

De website is in samenwerking met LFB en Prodemos en met financiële ondersteuning van de Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Provinciale Staten van Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakt.

Hoe werkt stemmen?

Bekijk de website

Meer eenvoudige uitleg van Leer Zelf Online