SVB kan ook eenvoudig

SVB ABC

Het online aanvragen van bijvoorbeeld een uitkering of kinderbijslag kan best ingewikkeld zijn, daarom legt Steffie het op een eenvoudige manier uit.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, heeft voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking een eenvoudige website ontwikkeld. Deze website is gemakkelijk toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Het doel van de website is om de zelfredzaamheid te vergroten. 

Door het animatiefiguur Steffie wordt uitleg gegeven over de regelingen die de SVB uitvoert. Belangrijke onderwerpen zijn: de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Steffie werkt vanuit het didactische gegeven dat iedereen anders leert. Elk persoon verschilt van voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie. De een heeft visuele ondersteuning nodig door middel van illustraties en animaties, de ander heeft auditieve ondersteuning nodig en vindt het prettig dat Steffie alles vertelt / voorleest.

 

Bekijk de website