Snapjegeld.nl voor organisaties

Snapjegeld.nl helpt mensen die omgaan met geld ingewikkeld vinden

Snapjegeld.nl helpt mensen die omgaan met geld ingewikkeld vinden.Deze website is door Leer Zelf Online, de Academie voor Zelfstandigheid en het Nibud speciaal ontwikkeld voor de kwetsbare doelgroepen in onze samenleving, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Op deze gratis website staat uitgebreide informatie en antwoorden op vragen over geldzaken. De website is eenvoudig te gebruiken, onder andere door de begrijpelijk taal. En ‘Pascal de Pratende Bankpas’ leest alle teksten voor.

Het Nibud

Het Nibud is een onafhankelijk kennis- en voorlichtingsinstituut. We doen onderzoek naar en geven voorlichting over de huishoudportemonnee. Denk dan aan onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk! Allemaal erop gericht dat u meer grip op uw geld krijgt.Naast onderzoek biedt het Nibud trainingen, plus hulpmiddelen om grip op geld te krijgen.

Voorkomen van schulden

Geldzaken zijn voor veel mensen vaak te ingewikkeld. Dat vergroot hun kans op financiële problemen, zoals schulden. Snapjegeld.nl helpt iedereen zo zelfstandig mogelijk met hun geld om te gaan maar ook om zicht te krijgen op dat wat nog moeilijk is of op wat moeilijk blijft.

Training of workshop van het Nibud

Voor (ambulant) begeleiders en (zorg)organisaties organiseert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een training. Deze gaat over hoe de website Snapjegeld.nl een positieve bijdrage kan leveren aan de financiële situatie van mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunt u helpen de zelfredzaamheid van deze doelgroep te vergroten maar ook problemen tijdig herkennen. Meer informatie over deze training leest u hier.

Meer weten? Vraag hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan! Bel met het Nibud Secretariaat opleidingen: 030 - 23 91 392, of mail met opleidingen@nibud.nl.


Snapjegeld.nl helpt mensen die omgaan met geld ingewikkeld vinden.

Meer projecten van Leer Zelf Online